Biovac og Covid-19

I løpet av noen få dager i mars ble alt forandret, folkehelsen vår ble truet og mange av oss ble plassert på hjemmekontor eller i karantene.

Biovac Environmental Technology AS er Norges største private leverandør av avløpsrenseløsninger og vedlikeholder over 14 000 renseanlegg. Vann og avløp er definert som et samfunnskritisk område og vi er godt rustet til å håndtere tilnærmet normal drift slik som situasjonen er nå.

Med et omfattende nettverk av lokale serviceteknikere så vil vi så langt det er praktisk mulig sikre service og nødvendig kontroll/ettersyn for alle renseanlegg. Våre serviceteknikere har veldig god erfaring med smittevern, det følger av regler for potensiell kontakt med avløpsvann. Vi følger i tillegg Folkehelseinstituttets anbefalinger www.fhi.no.

Som andre samfunnskritiske leverandører er Biovac svært godt rustet for fleksible arbeidsplasser der alle kontoransatte har full tilgang til alle systemer og informasjon utenfor kontoret. Alle avdelinger er 100% operative og det er normal tilgang på alle varer, god lagerkapasitet og foreløpig uten noen forsinkelser.

Biovac har tatt omfattende smittevernhensyn som bl.a. (men ikke begrenset til) omfatter endret mottakskontroll, utvidet bruk av beskyttelsesutstyr, pålegg om hjemmekontor, desinfisering, og etablering av beredskapsgrupper. Det er lagt naturlige begrensninger på kommunikasjon men vi er mer aktive enn noen gang.

Det ligger til vår bransje at vi er gode på smittevern og Biovac bidrar til at vi har et ekstra fokus på de mest utsatte gruppene våre, samtidig som vi bidrar til at leverandører og forhandlere holder hjulene i gang og opprettholder arbeidsplasser. Din kontakt kan du treffe som normalt på telefon, e-post eller Skype.