Rent vann og avløp gir en bærekraftig fremtid

Rent vann og avløp gir en bærekraftig fremtid

Urenset kloakk inneholder blant annet fosfor, bakterier og andre stoffer som vi helst ikke vil slippe ut i naturen. Biovac har siden etableringen i 1982 satset på utvikling, produksjon, salg og drift av avløpsrenseanlegg – med tanke på fremtiden.

Historien bak Biovac

I 1979 tok gründeren Leif Rønsen med seg en idé hjem til Norge, etter et besøk i USA. Ideen omhandlet rensing av avløpsvann fra spredt bebyggelse. I Kapellveien på Kolbotn startet den første utviklingen av Biovac husanlegg, det som senere skulle vise seg å bli fundamentet i utviklingen av det som ble en markedsleder i bransjen gjennom flere tiår. Helt siden da har det vært en viktig forutsetning at alle Biovacs renseanlegg blir utviklet og produsert i Norge.

Trykk her for å lese: «Fra kloakk i kjelleren til mikroorganismer i hagen».

Moderne sortiment innen avløp

I dag har bedriften flere ben å stå på innen vann- og avløpsrensing. I tillegg til våre anerkjente avløpsrenseanlegg, har vi også infiltrasjonsanlegg, pumpestasjoner, slamavskillere og tette tanker for avløpsvann, samt membranfiltersystemer for rensing av drikke- og prosessvann. Gjennom sortimentet vårt kan vi møte alle behov innen vann- og avløpsbehandling.

Interessert i produktene våre for rensing av avløp? Se mer her.

Vanndirektivet

Vanndirektivet er det første samordna miljødirektivet, og har som formål å beskytte Norges vannforekomster mot blant annet forurensing. Norge har gjennom vanndirektivet og vannforskriften forpliktet seg til å nå spesifikke miljømål. Disse innebærer at alle vannforekomster skal oppnå såkalt «god tilstand» innen utgangen av 2021. Dette betyr en vesentlig opprydding i spredt avløp, med hovedvekt på utslipp til ferskvannsforekomster.

Biovac som kompetansesenter

Biovac er ikke bare en lokal produsent, men også et kompetansesenter for avløpsrensing. Vi er markedsledende i miljøvennlig rensing av avløpsvann, og har tatt ansvar for å videreutvikle og tilpasse kjent teknologi for norske forhold.

I dag er Biovac en betydelig bidragsyter i opprydningsarbeidet som for tiden pågår blant spredt avløp i distrikts-Norge, med utgangspunkt i vanndirektivet.

En arbeidsplass med fokus på kompetanseheving

Biovac er gjennom sin virksomhet med på å skape arbeidsplasser med synergier langt utover egen virksomhet. Vi er i dag 47 fast ansatte og har tilknyttet oss et korps på over 50 serviceteknikere for service og vedlikehold av de over 14.000 renseanleggene vi har i drift i Norge i dag.

Biovac jobber også kontinuerlig med å utdanne forhandlere gjennom et eget sertifiseringsprogram. Vi ønsker at alle som deltar i opprydningsarbeidet, inkludert forhandlerne, skal inneha kompetanse i forhold til både resipientvurdering, lokal tilpasning og utnyttelse. Alt med tanke på fremtiden og en renere natur.

Les mer: Kloakkering av turisthytter.

Biovac leverer renseanlegg for ditt vann og avløp

Dersom du behøver å utbedre ditt avløp, er våre renseanlegg løsningen. Uansett hvor din bolig befinner seg, kan vi sørge for at avløpet ditt fungerer i henhold til kommunale forskrifter for forurensning og rensing av avløpsvann. Ta kontakt med oss i dag for en prat om hva vi kan gjøre for deg!