Fakturaspørsmål

  • Ved eierskifte, benyttes eget skjema for eierskifter. Utestående for inneværende halvår gjøres opp mellom ny og gammel eier
  • Dersom du som anleggseier leier ut huset ditt, så må du selv videreformidle faktura til leietaker
  • Eiere av fellesanlegg er selv ansvarlige for å splitte mottatt faktura
  • Varsling av E-faktura/Avtalegiro på e-post må den enkelte krysse av for i egen nettbank
  • Fakturagebyr tilkommer så fremt du ikke har avtale om E-faktura/Avtalegiro