Fakturaspørsmål

  • Ved eierskifte, benyttes eget skjema for eierskifter. Utestående for inneværende halvår gjøres opp mellom ny og gammel eier
  • Dersom du som anleggseier leier ut huset ditt, så må du selv videreformidle faktura til leietaker
  • Eiere av fellesanlegg er selv ansvarlige for å splitte mottatt faktura
  • Varsling av eFaktura/Avtalegiro på e-post må den enkelte krysse av for i egen nettbank (For å opprette eFaktura kan du benytte KIDnummeret som stod på din forrige faktura, eller du kan benytte ditt kundenummer som eFaktura-referanse (ID). For å opprette Avtalegiro må du benytte KIDnummer)
  • Fakturagebyr tilkommer så fremt du ikke har avtale om eFaktura/Avtalegiro