GDPR: PERSONVERNERKLÆRING FOR BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS

Datavern er svært viktig for Biovac Environmental Technology AS (heretter kalt Biovac) og vi ønsker å være åpne om hvordan vi behandler personopplysningene dine.
Derfor har vi utarbeidet en policy for hvordan personopplysningene dine skal behandles og beskyttes.

Vi må behandle en del opplysninger om deg for at vi skal kunne levere anlegg, service eller andre tjenester til deg. Det er viktig for Biovac at ditt personvern ivaretas når du benytter tjenestene våre, og at du forstår hvordan vi bruker personopplysningene dine. I denne personvernerklæringen forklarer vi blant annet hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor, og hva vi bruker opplysningene til.

Vi lagrer blant annet navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse, gnr/bnr, firma/kontaktperson og informasjon om din bruk av vår hjemmeside.

Hvem kontrollerer dine personlige data?

Det er Biovac som har kontrollen på de personopplysningene du gir, og er ansvarlig for personopplysningene dine i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Biovac Environmental Technology AS
Organisasjonsnummer 985 660 492
Farexveien 19
2016 Frogner

Vi kan kontaktes på kontakt@biovac.no

Hvem har tilgang til og hvordan bruker vi opplysningene dine?

Opplysningene vi samler inn om deg lagres i skyen og det er kun Biovac som har tilgang til de. Biovac vil kun opptre som behandler av personopplysninger, og behandler personopplysningene på vegne av alle selskapene. Vi deler bare personopplysningene dine med andre hvis det er nødvendig for å gjennomføre tjenesten eller vi skulle være forpliktet til slik deling i henhold til lov, forskrift eller rettslige prosesser. Vi formidler/selger/bytter aldri opplysningene dine til tredjepart i markedsføringsøyemed utenfor Biovac. Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun brukes for å utføre avtalte tjenester.

Hva er den juridiske bakgrunnen for behandling av personopplysninger?

Den juridiske bakgrunnen vår for å ha registrert opplysninger om deg er fordi det er nødvendig for at Biovac skal oppfylle en avtale, det er nødvendig for å overholde lover og regler eller Biovac har en berettiget interesse i behandlingen, som er nødvendig og som er viktigere enn å beskytte personopplysningene for den registrerte.Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter, og vi har rutiner som passer på at dette blir fulgt.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å øke brukeropplevelsen og få mest mulig effektiv bruk av våre tjenester. En informasjonskapsel er et stykke data som sendes fra en internettside som besøkes, og som lagres lokalt på brukerens nettleser. Hensikten er å bruke informasjonskapslene til å bevare data relatert til brukerens preferanser og kontoinnstillinger, samt til å evaluere og sammenstille statistikk om brukerens aktivitet. De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler som standard. Du kan når som helst avslå bruken av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren til ikke å godta informasjonskapsler. Merk imidlertid at noen deler av tjenesten kanskje ikke fungerer på riktig måte dersom informasjonskapsler blir fjernet.

Hvilke rettigheter har du?

Rettighet til tilgang:

Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Kontakt Biovac og du vil få tilsendt personopplysningene dine via e-mail. kontakt@biovac.no

Rettighet til overførbarhet:

Når Biovac behandler personopplysningene dine på automatisk vis, på grunnlag av ditt samtykke eller basert på en avtale, har du rett til å få overført en kopi av opplysningene i en strukturert, alminnelig og maskinlesbar stand til deg eller til en annen part. Dette gjelder kun de personopplysningene du har oppgitt til oss.

Rett til korrigering:

Du har rett til å be om korrigering av personopplysningene dine dersom de ikke er korrekte, og dette inkluderer retten til å utfylle ufullstendige personopplysninger.

Rett til sletting:

Du har rett til å slette hvilke som helst personopplysninger behandlet av Biovac når som helst, bortsett fra i følgende situasjoner:

 • du har en pågående sak hos oss
 • du har en åpen bestilling som ikke er sendt ennå eller bare er delvis sendt
 • du har uoppgjort gjeld hos Biovac, uavhengig av betalingsmetode
 • du mistenkes for eller har misbrukt våre tjenester i løpet av de siste fire årene
 • gjelden din har blitt solgt til en tredjepart i løpet av de siste tre årene, eller i løpet av det siste året for avdøde kunder
 • kredittsøknaden din har blitt avvist i løpet av de siste tre månedene
 • hvis du har utført et kjøp, vil vi beholde personopplysningene dine i forbindelse med transaksjonen for å overholde bokføringsreglene
 • hvis du er tilkoblet offentlig kloakk og ikke skal ha renseanlegget fra oss lenger. Dette må kunne dokumenteres fra kommune anlegget er plassert i.

Rett til å protestere på behandling av personopplysninger på grunnlag av legitime interesser:

Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine når dette er basert på de legitime interessene til Biovac. Biovac vil ikke fortsette å behandle personopplysningene dine med mindre vi kan vise til en legitim grunn for behandlingen som tar presedens over dine interesser og rettigheter på grunnlag av våre lovfestede rettigheter.

Din rett til å protestere på direkte markedsføring:

Du har rett til å protestere på direkte markedsføring, inkludert profilanalyser utført med tanke på direkte markedsføringsformål.

Du kan velge å ikke motta direkte markedsføring på følgende måter:

 • følge instruksene i hver e-mail med markedsføring
 • sende mail til kontakt@biovac.no

Rett til begrensning:

Du har rett til å be om at Biovac begrenser behandlingen av personopplysningene dine i følgende tilfeller:

 • hvis du protesterer på behandlingen på grunnlag av Biovac legitime interesser, skal Biovac begrense all behandling av slike opplysninger i påvente av en bekreftelse på den legitime interessen.
 • hvis du hevder at personopplysningene dine ikke er korrekte, skal Biovac begrense all behandling av slike opplysninger i påvente av bekreftelse på nøyaktigheten av personopplysningene.
 • hvis behandlingen er ulovlig, kan du motsette deg sletting av personopplysningene og istedenfor be om at bruken av personopplysningene begrenses.
 • hvis Biovac ikke lenger behøver personopplysningene, men må beholde dem for å forsvare lovfestede rettigheter.

Hvordan kan du utøve rettighetene dine?

Vi tar personvern på alvor, og har derfor egne ansatte i kundeservice som behandler forespørslene dine i henhold til ovennevnte rettigheter. Du får tak i dem på kontakt@biovac.no.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet:

Hvis du mener Biovac har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er korrekt, kan du kontakte oss. Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

Oppdatering av vår Personvernerklæring:

Det kan hende vi må oppdatere vår Personvernerklæring. Den nyeste versjonen av vår Personvernerklæring er alltid tilgjengelig på nettsidene våre. Vi vil opplyse om viktige endringer i vår Personvernerklæring, for eksempel formålet med å bruke personopplysningene dine, hvem kontrolløren er eller vedrørende rettighetene dine.

KLIKK HER FOR Å ENDRE DINE SAMTYKKEINNSTILLINGER