Biovac på Kommuneturné

I løpet av høsten 2019 ønsker vi å besøke alle kommunene i Norge!

Formålet med besøkene er todelt:

  1. Vi ønsker å vite mer om hvordan avløpsvann håndteres av de forskjellige kommunene
  2. Vi ønsker å gi en presentasjon av vår kompetanse og vårt fullsortiment på avløp

Kryss av under for hva dere ønsker å vite mer om. Vi tar så kontakt for å avtale nærmere tidspunkt for besøket. Notér gjerne om det også er andre ting dere ønsker å ta opp.

Tema for besøk

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.