Vi ønsker alle våre kunder et riktig Godt nytt år!

Biovac Environmental Technology AS er Norges ledende leverandør og serviceorganisasjon for mindre avløpsrenseanlegg. En av våre viktigste oppgaver er å hele tiden legge til rette for at vi tilfredsstiller de krav kommunen setter til drift og oppfølging. Samtidig ønsker vi å gi deg som anleggseier en profesjonell og positiv kundeopplevelse

Med bakgrunn i dette vil vi i 2019 legge bedre til rette for at du som anleggseier vil motta mer informasjon rundt driften av ditt Biovac minirenseanlegg. Alt er ikke helt på plass enda, men allerede fra 1. januar har vi gjort følgende endringer:

Fakturering
Du har tidligere mottatt servicefaktura 2 ganger pr år uavhengig av tidspunkt for servicebesøk. Fra og med 2019 vi du motta faktura etter hvert servicebesøk. Det vil si årlig servicepris delt på det antallet servicer ditt anlegg skal ha pr år. Vi presiserer at dette ikke medfører noen endring i den årlige serviceprisen og at justering for 2019 vil som tidligere år følge konsumprisindeks oktober til oktober (2017-2018).

Vi minner om at dersom dere i nettbanken registrerer dere for e-faktura eller avtalegiro bortfaller administrasjonsgebyret på kr. 95,-

Servicerapport
Etter utført service vil du motta en servicerapport til din e-post med hva som er gjort på service. Denne vil bl.a. inneholde prøveresultater og annen relevant informasjon. Her vil du også få informasjon om reparasjoner som evt. vil generere ekstrakostnader knyttet til anlegget ditt. For å kunne motta servicerapporter fra oss er det viktig at vi til enhver tid har registrert riktig e-postadresse på deg.

Biovac Trygg (Gjelder kun for Biovac minirenseanlegg)
Biovac trygg er en tilleggsavtale vi tilbyr alle som har Biovac minirenseanlegg (gjelder ikke for Biovac Husanlegg). Denne ordninger gir deg som anleggseier større forutsigbarhet mht. fremtidige kostnader som reparasjoner, delebytter, tidsbruk og kjøring – utover ordinær service. Fra 2019 faktureres Biovac Trygg kun én gang pr. år, og avtalen løper da fra fakturadato til fakturadato. KLIKK HER for mer informasjon om Biovac Trygg.

Har du spørsmål, eller du ønsker å registrere din e-postadresse kan du benytte kontaktskjema på våre nettsider www.biovac.no, eller sende oss en e-post til kontakt@biovac.no.

Dersom du har spørsmål vedr. driften av anlegget ditt finner du også kontaktinformasjon til din lokale servicetekniker HER.

Igjennom spørreundersøkelser har vi fått tilbakemelding om behov for enda mer informasjon om driften av ditt renseanlegg, vi håper endringene er tilfredsstillende

Vi gleder oss over alle fremskrittene og til å til å ta fatt på 2019 i samarbeid med dere.

Vennlig hilsen/Best regards
Biovac Environmental Technology AS
Farexvegen 19, 2016 Frogner