Bare fordeler med Biovac

Renseanlegg for 1-7 hus

Spar penger med rett avløp

For å få et korrekt bilde av totalkostnaden for renseanlegg, behøver man foruten pris og installasjon, også regne inn livslengde og driftskostnader. Et minirenseanlegg fra Biovac® er en investering for fremtiden, som dessuten øker verdien på din eiendom.

Lav slamproduksjon innebærer færre slamtømminger og lavere kostnader. Hvis man kjøper et inneanlegg  slipper man årlig slamtømming med sugebil. Det sparer man penger på. Slammet tørkes, og anleggseieren kan selv deponere dette på egnet sted.

En annen smart løsning for å minske kostnaden er å gå sammen med naboene om et større renseanlegg. Biovac har EN-sertifiserte renseanlegg som kan betjene avløpet fra mange husstander i ett og samme anlegg.

Et miljøvennlig og fleksibelt alternativ

Biovac® minirenseanlegg er et meget bra miljøvennlig alternativ for rensing av avløpsvann for de som ikke har kommunalt avløp. Teknologien som brukes er basert på en naturlig og biokjemisk renseprosess.

Samtlige Biovac® minirenseanlegg er godkjent etter NS-EN 12566-3. Dette er standarden alle kommuner har som minstekrav. I tillegg kan vi levere ulike etterpoleringsløsninger for spesielt sårbare områder, samt gråvannsanlegg i kombiansjon med f.eks. tett tank.

Biovac® minirenseanlegg finnes i en rekke forskjellige utførelser og har derfor en høy fleksiblilitet ved plassering og klarer alle typer gunnforhold og tomteforhold. Anleggene kan enten graves ned eller plasseres i et frostfritt rom over jorden.

Vi har løsninger for alle krav og alle behov.

Vi er der når du trenger oss

Egen serviceavtale

Vi tegner alltid en serviceavtale med anleggseieren når et nytt Biovac minirenseanlegg installeres. Avtalen går ut på at sertifiserte serviceteknikere fra Biovac har jevnlig tilsyn, tar prøver og sørger for at renseanlegget fungerer som det skal. Kopi av serviceavtalen sendes kommunen, og er en sikkerhet for stabil drift og gode renseresultater.

Vårt servicenettverk gjennomfører årlig flere enn 22 000 serviceoppdrag på Biovac minirenseanlegg. Har du behov for service utenom de faste servicebesøkene, tilbyr vi deg hjelp innen 24 timer etter at du har kontaktet oss.

Biovac fra starten

Minirenseanlegget som er bygd for det nordiske klimaet.

De første minirenseanleggene fra Biovac® ble lansert alt i 1982. Nordmannen Leif Rönsen hadde under slutten på 70-tallet vært på reise i USA og med seg hjem hadde han ideer på avløpsrensing. Ut fra de ideene utarbeidet Leif det første Biovac® minirenseanlegget. Siden da har produktene blitt utviklet og rengjøringsprosessen blitt enda renere. Men fortsatt skjer det utvilking og tilvirking av Biovac® renseanlegg i Norden, nærmere bestemt i Norge, rett utenfor Oslo.

Biovac® minirenseanlegg er med andre ord ikke bare tilpasset nordiske forhold, de er bygget for det. Ingen løse eller elektriske komponenter finnes i kamrene, pumpene drives foreksempel med luft. Konstruksjonen gir et drivftsikkert og stabilt anlegg som er bygget for lang livstid. Flere renseanlegg fra 1982 er fortsatt i drift i dag.