Biovac - Et miljøvennlig og fleksibelt alternativ

Biovac® renseanlegg for kloakk er et meget bra miljøvennlig alternativ for rensing av avløpsvann for de som ikke har kommunalt avløp. Teknologien som brukes er basert på en naturlig og biokjemisk renseprosess.

Samtlige Biovac® minirenseanlegg er godkjent etter NS-EN 12566-3. Dette er standarden alle kommuner har som minstekrav. Biovac® minirenseanlegg finnes i en rekke forskjellige utførelser og har derfor en høy fleksiblilitet ved plassering og klarer alle typer gunnforhold og tomteforhold. Anleggene kan enten graves ned eller plasseres i et frostfritt rom over jorden.

I tillegg kan vi levere ulike etterpoleringsløsninger for spesielt sårbare områder, gråvannsanlegg i kombiansjon med f.eks. tett tank, pumpestasjoner om man skal koble seg til trykkavløp, og ferdig dimensjonerte infiltrasjonspakker for de stedene hvor infiltrasjon er den foretrukne løsninger. Vi har løsninger for alle krav og alle behov.

Biovac benytter ikke miljøforurenseande biofilmbærere av plast i sine renseanlegg.

«Vår visjon er å sikre grunnlaget for alt liv. Rent vann!

Vår oppgave er å utvikle og tilrettelegge teknologi og tjenester som gir rent vann. «

Minirenseanlegget som er bygd for det nordiske klimaet

De første minirenseanleggene fra Biovac® ble lansert alt i 1982. Nordmannen Leif Rönsen hadde under slutten på 70-tallet vært på reise i USA og med seg hjem hadde han ideer på avløpsrensing. Ut fra de ideene utarbeidet Leif det første Biovac® minirenseanlegget. Siden da har produktene blitt utviklet og renseprosessen blitt enda renere. Men fortsatt skjer det utvikling og tilvirking av Biovac® renseanlegg i Norden, nærmere bestemt i Norge, rett utenfor Oslo.

Biovac® minirenseanlegg er med andre ord ikke bare tilpasset nordiske forhold, de er bygget for det. Ingen løse eller elektriske komponenter finnes i kamrene, pumpene drives for eksempel med luft. Konstruksjonen gir et driftssikkert og stabilt anlegg som er bygget for lang livstid. Flere renseanlegg fra 1982 er fortsatt i drift i dag.

Spar penger med rett avløp

For å få et korrekt bilde av totalkostnaden for renseanlegg, behøver man foruten pris og installasjon, også regne inn livslengde og driftskostnader. Et minirenseanlegg fra Biovac® er en investering for fremtiden, som dessuten øker verdien på din eiendom.

Lav slamproduksjon innebærer færre slamtømminger og lavere kostnader. Hvis man kjøper et inneanlegg slipper man årlig slamtømming med sugebil. Det sparer man penger på. Slammet tørkes, og anleggseieren kan selv deponere dette på egnet sted.

En annen smart løsning for å minske kostnaden er å gå sammen med naboene om et større renseanlegg. Biovac har EN-sertifiserte renseanlegg som kan betjene avløpet fra mange husstander i ett og samme anlegg.