Pågående prosjekter

Biovac SBR renseanlegg Evenstad RA - plantegning

Evenstad RA

Evenstad RA i Stor-Elvdal kommune er dimensjonert for 250…
Biovac SBR renseanlegg Vegglifjell RA - fasadetegning
Biovac SBR renseanlegg Nystølsfjellet - fasadetegning

Nystølfjellet RA

Avløpsrenseanlegget skal ta imot avløpsvann fra hyttebebyggelsen…