Biovac minirenseanlegg for nedgraving

1 hus/5 personer: Biovac FD5N PEH – Norges mestselgende minirenseanlegg!

Biovac minirenseanlegg FD5N PEH
Produktinformasjon

Biovac® FD5N PEH består av en 4 m3 tank i rotasjonsstøpt polyetylen.

Den robuste og kompakte formen gjør anlegget lett å grave ned, noe som gir en enklere installasjon og lavere entreprenørkostnader.

Alle komponenter, inklusive styreelektronikk, er plassert i halsen under bakkenivå. Lokket på tanken er derfor det eneste som vises over bakken.

Anleggets utforming

Biovac® FD5N PEH består av en 4 m3 tank i rotasjonsstøpt polyetylen, som graves ned. Anlegget har fire kamre:

 • Mottak og forsedimentering
 • Pumpe- og utjevningskammer
 • Reaktorkammer
 • Slamlager

Anlegget har ingen bevegelige deler i prosesskammeret. Styringsenhet og alle viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i styreskapet i halsen

Anlegget har behov for inntil 3 årlige slamtømminger, avhengig av belastning

Spesifikasjoner

Antall p.e.

5
Antall boenheter 1
Kapasitet pr. døgn 1000 liter
Lengde/bredde/høyde 2430/1565/2760 mm
Senter innløp/utløp 1330/1220 mm (fra bunn)
Diameter innløp/utløp 110/75 mm
Diameter hals 1530 mm
Vekt 280 kg
Matepumpe Ejektor , luft
Kompressor Nitto LA80B
PLS Allen Bradley
Strømforbruk 1-1,5 kWt/døgn
Se video

1 hus/5 personer: Biovac FD5N GRP

FD5N_Illustrasjonstegning_2
Produktinformasjon

Biovac FD5N GRP består av en 5,9 m³ glassfibertank. Anlegget har tilsammen tre kammer:

 • Kombinert mottakskammer/ pumpekammer
 • Slamlager
 • Reaktorkammer

Anlegget har behov for inntil 1 årlig slamtømming, avhengig av belastning

PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.

Spesifikasjoner

Antall p.e.

5
Antall boenheter 1
Effektivt slamlager 3300 liter
Lengde/bredde/høyde 3200/1600/2250 mm
Senter innløp/utløp 1490/1390 mm (fra bunn)
Diameter innløp/utløp 110/110 mm
Diameter hals 800 mm
Vekt 420 kg
Matepumpe Ejektor , luft
Kompressor Nitto LA80B
PLS Allen Bradley
Strømforbruk 1-1,5 kWt/døgn

2 hus/10 personer: Biovac FD10N GRP

Produktinformasjon

Biovac® FD10N GRP består av en 7,8 m3 trekamret glassfibertank som graves ned. Minirenseanleggets første kammer fungerer som kombinert mottakskammer/pumpekamme for det urensede avløpsvannet. Videre pumpes det urensede vannet videre til kammer nummer 2 som er slamlageret, deretter til kammer nummer 3, reaktorkammeret før det rensede vannet ledes ut.

Anlegget har behov for inntil 2 årlige slamtømminger, avhengig av belastning

PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.

Spesifikasjoner

Antall p.e.

10
Antall boenheter 2
Effektivt slamlager 3700 liter
Lengde/bredde/høyde 4200/1600/2250 mm
Senter innløp/utløp 1490/1390 mm (fra bunn)
Diameter innløp/utløp 110/110 mm
Diameter hals 800 mm
Vekt 480 kg
Matepumpe Flygt DXM
Kompressor Nitto LA80 Bx2
PLS Allen Bradley
Strømforbruk 2,1-3,5 kWt/døgn

3 hus/15 personer: Biovac FD15N GRP

FD15N_Illustrasjonstegning_2
Produktinformasjon

Biovac® FD15N GRP består av en 11,3 m3 glassfibertank som graves ned. Anlegget har tilsammen tre kammer:

 • Kombinert mottakskammer/ pumpekammer
 • Slamlager
 • Reaktorkammer

Anlegget har behov for inntil 2 årlige slamtømminger, avhengig av belastning

Spesifikasjoner

Antall p.e.

15
Antall boenheter 3
Effektivt slamlager 5400 liter
Lengde/bredde/høyde 4050/2000/2650 mm
Senter innløp/utløp 1850/1750 mm (fra bunn)
Diameter innløp/utløp 110/110 mm
Diameter hals 600/800 mm
Vekt 550 kg
Matepumpe Flygt DXM
Kompressor Nitto LA80B x2
PLS Allen Bradley
Strømforbruk 2,1-3,5 kWt/døgn

4 hus/20 personer: Biovac FD20N GRP

Biovac minirenseanlegg FD20N GRP
Produktinformasjon

Anlegget består av en 14 m3 glassfibertank som graves ned. Anlegget har tilsammen tre kammer:

 • Kombinert mottakskammer/forsedimentering og slamlager
 • Pumpekammer
 • Reaktorkammer

Anlegget har behov for inntil 2 årlige slamtømminger, avhengig av belastning

PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.

Spesifikasjoner

Antall p.e.

20
Antall boenheter 4
Effektivt slamlager 6500 liter
Lengde/bredde/høyde 4900/2000/2650 mm
Senter innløp/utløp 1850/1750 mm (fra bunn)
Diameter innløp/utløp 110/110 mm
Diameter hals 600/600/800 mm
Vekt 650 kg
Matepumpe Flygt DXM
Kompressor Nitto LAM 200
PLS Allen Bradley
Strømforbruk 3-4 kWt/døgn

6 hus/30 personer: Biovac FD30N GRP

Biovac minirenseanlegg FD30N GRP
Produktinformasjon

Biovac minirenseanlegg FD30N GRP består av en 17,2 m3 glassfibertank som graves ned. Anlegget har tilsammen tre kammer:

 • Kombinert mottakskammer/forsedimentering og slamlager
 • Pumpekammer
 • Reaktorkammer

Anlegget har behov for inntil 4 årlige slamtømminger, avhengig av belastning

PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.

Spesifikasjoner

Antall p.e.

30
Antall boenheter 6
Effektivt slamlager 6700 liter
Lengde/bredde/høyde 5900/2000/2650 mm
Senter innløp/utløp 1850/1750 mm (fra bunn)
Diameter innløp/utløp 110/110 mm
Diameter hals 600/600/800 mm
Vekt 750 kg
Matepumpe Flygt DXM
Kompressor Nitto LA120 x2
PLS Allen Bradley
Strømforbruk 3,0-4,0 kWt pr. døgn

8 hus/40 personer: Biovac FD40N GRP

Biovac minirenseanlegg FD40N GRP
Produktinformasjon

Anlegget består av en 20,6 m3 glassfibertank som graves ned. Anlegget har tilsammen tre kammer:

 • Kombinert mottakskammer/forsedimentering og slamlager
 • Pumpekammer
 • Reaktorkammer

Anlegget har behov for inntil 4 årlige slamtømminger, avhengig av belastning

PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.

Spesifikasjoner

Antall p.e.

40
Antall boenheter 8
Effektivt slamlager 6400 liter
Lengde/bredde/høyde 7060/2000/2650 mm
Senter innløp/utløp 1850/1750 mm (fra bunn)
Diameter innløp/utløp 160/110 mm
Diameter hals 600/600/800 mm
Vekt 750 kg
Matepumpe Flygt DXM
Kompressor Nitto LA120 x2
PLS Allen Bradley
Strømforbruk 3,5-5,0 kWt pr. døgn

10 hus/50 personer: Biovac FD50N GRP

Biovac minirenseanlegg FD50N GRP
Produktinformasjon

Anlegget består av en 25,8 m3 glassfibertank som graves ned. Anlegget har tilsammen tre kammer:

 • Kombinert mottakskammer/forsedimentering og slamlager
 • Pumpekammer
 • Reaktorkammer

Anlegget har behov for inntil 4 årlige slamtømminger, avhengig av belastning

PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.

Spesifikasjoner

Antall p.e.

50
Antall boenheter 10
Kapasitet pr. døgn 10000 liter
Lengde/bredde/høyde 6200/2400/3050 mm
Senter innløp/utløp 2240/2125 mm (fra bunn)
Diameter innløp/utløp 160/110 mm
Diameter hals 600/600/800 mm
Vekt 950 kg
Matepumpe Flygt DXM
Kompressor Nitto LAM 200 x2
PLS Allen Bradley
Strømforbruk 3,5-5,0 kWt pr. døgn