Generelt om Biovac minirenseanlegg for plassering i anleggsrom

1 hus/5 personer: Biovac FD 5 med nedgravd mottakstank

Produktinformasjon

Biovac FD5p.e. er vårt minste renseanlegg for plassering i anleggsrom, og egner seg bra til boliger med ujevn belastning. Dette er også et godt valg om det ikke er kjørevei helt frem til anlegget. eller de lokale forholdene ikke tillater dype byggegroper.

Fordi anlegget er utstyrt med slamtørkere, kan slammet håndteres av eieren selv, eller tas med av servicetekniker. Dette til forskjell fra de nedgravde anleggene som må slamtømmes med sugebeil.

Anlegget er beregnet på en husholdning inntil 5 personer

Produktfordeler
 • Fleksibel plasseringsmuligheter i forhold til rom
 • Krever liten plass i rommet da mottakstanken graves ned
 • Krever ikke slamtømming
 • Det tørkede slammet kan håndteres av eieren selv, eller av servicetekniker (skal deponeres på egnet sted)
Fakta
 • Anlegget består av mottakstank, reaktortank og slamtørkere.
 • Reaktortank og slamtørkere plasseres på gulv i frostfritt rom. Mottakstank (1,2 m3) graves ned
 • Strømforbruk 1,5-3,5 kWh per døgn
 • Prosesstyres via PLS i eget skap
 • Krever ikke kommunal slamtømming med sugebil

5 personer: Biovac FD 5 med mottakstank på gulv

Produktinformasjon

Biovac FD5p.e. med mottakstank på gulv for plassering i anleggsrom. Anlegget egner seg bra til boliger med ujevn belastning. Dette er også et godt valg om det ikke er kjørevei helt frem til anlegget. eller de lokale forholdene tilsier at man ikke kan grave ned renseanlegget.

Fordi anlegget er utstyrt med slamtørkere, kan slammet håndteres av eieren selv, eller tas med av servicetekniker. Dette til forskjell fra de nedgravde anleggene som må slamtømmes med sugebeil.

Anlegget er beregnet på en husholdning inntil 5 personer

Produktfordeler
 • Fleksibel plasseringsmuligheter i forhold til rom
 • Hele anlegget på gulv – ingen graving
 • Krever ikke slamtømming
 • Det tørkede slammet kan håndteres av eieren selv, eller av servicetekniker (skal deponeres på egnet sted)

10 personer: Biovac FD 10 med nedgravd mottakstank

Produktinformasjon

Biovac FD10pe med nedgravd mottakstank er et to-hus anlegg for rensing av samlet avløpsvann. Anlegget egner seg bra til boliger med ujevn belastning. Dette er også et godt valg om det ikke er kjørevei helt frem til anlegget. eller de lokale forholdene ikke tillater dype byggegroper.

Fordi anlegget er utstyrt med slamtørkere, kan slammet håndteres av eieren selv, eller tas med av servicetekniker. Dette til forskjell fra de nedgravde anleggene som må slamtømmes med sugebeil.

Anlegget er beregnet for to husholdninger inntil 10 personer

Spesifikasjoner

10 personer: Biovac FD 10 med mottakstank på gulv

Produktinformasjon

Tab Content goes here

Spesifikasjoner

Tab Content goes here

15 personer: Biovac FD 15 med nedgravd mottakstank

Produktinformasjon

Tab Content goes here

Spesifikasjoner

Tab Content goes here

20 personer: Biovac FD 20 med nedgravd mottakstank

Produktinformasjon

Tab Content goes here

Spesifikasjoner

Tab Content goes here

25 personer: Biovac FD 25 med nedgravd mottakstank

Produktinformasjon

Tab Content goes here

Spesifikasjoner

Tab Content goes here

35 personer: Biovac FD 35 med nedgravd mottakstank

Produktinformasjon

Tab Content goes here

Spesifikasjoner

Tab Content goes here