Generelt om Biovac minirenseanlegg for plassering i anleggsrom

1 hus/5 personer: Biovac FD 5 Std. (Nedgravd mottakstank)

Produktinformasjon

Biovac FD 5 Std. er vårt minste renseanlegg for plassering i anleggsrom, og egner seg bra til boliger med ujevn belastning. Dette er også et godt valg om det ikke er kjørevei helt frem til anlegget. eller de lokale forholdene ikke tillater dype byggegroper.

Fordi anlegget er utstyrt med slamtørkere, kan slammet håndteres av eieren selv, eller tas med av servicetekniker. Dette til forskjell fra de nedgravde anleggene som må slamtømmes med sugebeil.

Anlegget er beregnet på en husholdning inntil 5 personer

Produktfordeler
 • Fleksibel plasseringsmuligheter i forhold til rom
 • Krever liten plass i rommet da mottakstanken graves ned
 • Krever ikke slamtømming
 • Det tørkede slammet kan håndteres av eieren selv, eller av servicetekniker (skal deponeres på egnet sted)
Fakta
 • Anlegget består av mottakstank, reaktortank og slamtørkere.
 • Reaktortank og slamtørkere plasseres på gulv i frostfritt rom. Mottakstank (1,2 m3) graves ned
 • Strømforbruk 1,5-3,5 kWh per døgn
 • Prosesstyres via PLS i eget skap
 • Krever ikke kommunal slamtømming med sugebil

1 hus/5 personer: Biovac FD 5 MG (Mottakstank på gulv)

Produktinformasjon

Biovac FD 5 MG med mottakstank på gulv for plassering i anleggsrom. Anlegget egner seg bra til boliger med ujevn belastning. Dette er også et godt valg om det ikke er kjørevei helt frem til anlegget. eller de lokale forholdene tilsier at man ikke kan grave ned renseanlegget.

Fordi anlegget er utstyrt med slamtørkere, kan slammet håndteres av eieren selv, eller tas med av servicetekniker. Dette til forskjell fra de nedgravde anleggene som må slamtømmes med sugebeil.

Anlegget er beregnet på en husholdning inntil 5 personer

Produktfordeler
 • Fleksibel plasseringsmuligheter i forhold til rom
 • Hele anlegget på gulv – ingen graving
 • Krever ikke slamtømming
 • Det tørkede slammet kan håndteres av eieren selv, eller av servicetekniker (skal deponeres på egnet sted)

Vi har også fellesanlegg for anleggsrom opp til 28 personer. Kontakt oss for tilbud: kontakt@biovac.no