Trykkinfiltrasjonsanlegg (ferdige pakker)

Ferdig dimensjonerte trykkinfiltrasjonsanlegg i henhold til VA miljøblad nr. 59

Trykkinfiltrasjon med slamavskiller

Eksempel: Slamavskiller med integrert støtenhet og infiltrasjonspakke. Kan kombineres med minirenseanlegg eller forbehandlingsanlegg iht. rapport

Produktinformasjon

Dimensjonerte pakkeløsninger består av:

  • Slamavskiller med integrert støtenhet, evt. ekstern støtbelaster
  • Infiltreasjonspakke (Helsveiset manifold i PE, klargjorte infiltrasjonsrør og sammenstillingspakke)

Disse komplette leveransene sikrer en enkel installasjon. Valg av pakkeløsning bestemmes av antall pe, brukstid og grunnforhold

Om trykkinfiltrasjon

Optimal renseeffekt og økt levetid

  • Løsningen gir optimal renseeffekt og reduserer faren for gjentetting av rensefilteret og infiltrasjonsrørene. 90 % rensing av fosfor (P) og organisk stoff (BOF)

Lave driftskostnader

  • Infiltrasjonsanlegg krever normalt ikke drifts- og serviceavtale

Fleksibel anleggsløsning

  • Trykkinfiltrasjon tillater lange pumpelengder. Pumping gjør det mulig å løfte avløpsvannet og transportere det til et eget infiltrasjonsområde. Plassering av slamavskiller er således uavhengig av hvor infiltrasjonsanlegget legges

NIBIOs foretrukne renseløsning!

  • VA-konsulenter, hydrogeologer, samt NIBIO (tidligere jordforsk) anbefaler dette som førstevalg av renseløsning
Tabell (helårsboliger)

Trykkinfiltrasjon for hus med mer enn 90 bruksdøgn pr år.

Tømming hvert 2. år

Tabell (Fritidsboliger)

Trykkinfiltrasjon for hytter med mindre enn 90 bruksdøgn pr. år.

Tømming hvert 2. år