Haco gråvannsanlegg for hytter og hus

Haco gråvannsanlegg for hytter og hus – når du har behov for et renseanlegg du kan stole på.

Haco filterbaserte gråvannsanlegg er dimensjonert og tilpasset ulike forhold og er spesielt egnet for sårbare områder. Anleggene oppnår høye renseeffekter blant annet på fosfor, organisk materiale og bakterier. Ingen kjemikalier tilsettes i prosessen. Anleggene er driftssikre, robuste og har lavt energiforbruk.

Haco gråvannsanlegg tilfredsstiller kravene i henhold til VA-miljøblad.

Haco GV-H1, 1 hytte, 6 sengeplasser inntil 3 mnd bruk

Produktinformasjon

Haco GV-H1 består av en slamavskiller (1m3), en inspeksjonskum og en filterkum. Biofilteret er av skjellsand og lecakuler. Anlegget egner seg i sårbare områder kombinert med en alternativ toalettløsning som f.eks. tett tank. Haco GV-H1 er beregnet for 1 hytte, men vi vil anbefale et større anlegg om belastningen vil komme til å overskride 6 sengeplasser og 3 måneders bruk i året.

Produktfordeler
 • Slamavskiller og biofilter dimensjonert ihht VA-miljøblad
 • Stort kammer for lufting og prøvetaking
 • Spredesystem med dyser for effektiv fordeling i biofilter
 • ikke behov for ekstra pumpekum
 • Anlegg for hytter med høy standard
Spesifikasjoner

Haco gråvannsanlegg GV-H1 spesifikasjoner

Haco GV-H2, 1-2 hytter, 12 sengeplasser inntil 3 mnd bruk

Produktinformasjon

Haco GV-H2 består av en slamavskiller med pumpekum (2m3), en inspeksjonskum og en filterkum. Biofilteret er av skjellsand som er et 100 % naturlig filtermateriale. Anlegget egner seg i sårbare områder kombinert med en alternativ toalettløsning som f.eks. tett tank. Haco GV-H1 er beregnet for 2 hytter, men kan fint benyttes til 1 stor hytte med over 6 sengeplasser. Vi anbefaler et større anlegg om belastningen vil komme til å overskride 12 sengeplasser og 3 måneders bruk i året.

Produktfordeler
 • Slamavskiller og biofilter dimensjonert ihht VA-miljøblad
 • Stort kammer for lufting og prøvetaking
 • Spredesystem med dyser for effektiv fordeling i biofilter
 • ikke behov for ekstra pumpekum
 • Anlegg for hytter med høy standard
Spesifikasjoner

Haco gråvannsanlegg GV-H2 spesifikasjoner

Haco GV-H3, 3 hytter, 18 sengeplasser inntil 3 mnd bruk

Produktinformasjon

Haco GV-H3 består av en slamavskiller (3 m3) med pumpekum, inspeksjonskum og to filterkummer. Biofilteret er av skjellsand og lecakuler. Anlegget egner seg i sårbare områder kombinert med en alternativ toalettløsning som f.eks. tett tank. Haco GV-H3 er beregnet for 3 hytter, eller tilsvarende 18 sengeplasser inntil 3 mnd bruk.

Produktfordeler
 • Slamavskiller og biofilter dimensjonert ihht VA-miljøblad
 • Stort kammer for lufting og prøvetaking
 • Spredesystem med dyser for effektiv fordeling i biofilter
 • ikke behov for ekstra pumpekum
 • Anlegg for hytter med høy standard
Spesifikasjoner

Haco gråvannsanlegg GV-H3 spesifikasjoner

Haco GV-H4/5, 4/5 hytter, 30 sengeplasser inntil 3 mnd bruk

Produktinformasjon

Haco GV-H4/5 består av en slamavskiller, en inspeksjonskum og to filterkummer. Biofilteret er av skjellsand og lecakuler. Anlegget egner seg i sårbare områder kombinert med en alternativ toalettløsning som f.eks. tett tank. Haco GV-H4/5 er beregnet for 4-5 hytter, eller tilsvarende 30 sengeplasser inntil 3 mnd bruk.

Produktfordeler
 • Slamavskiller og biofilter dimensjonert ihht VA-miljøblad
 • Stort kammer for lufting og prøvetaking
 • Spredesystem med dyser for effektiv fordeling i biofilter
 • ikke behov for ekstra pumpekum
 • Anlegg for hytter med høy standard
Spesifikasjoner

Haco gråvannsanlegg GV-H4/5 spesifikasjoner

Haco GV-B1, 1 hus, 5 personer helårsbruk

Produktinformasjon

Haco GV-B1 består av slamavskiller med integrert pumpe, dimensjonert etter VA-miljøblad nr. 48 «slamavskiller». Avhengig av størrelsen på anlegget, er det en eller to filterkummer, samt en inspeksjonskum. Biofilteret tilfredsstiller kravene i VA-miljøblad nr. 60 «biologiske filtre for gråvann» ift filterflate og filterdybde. Anlegget er beregnet for nedgraving. Anlegget benyttes på hus, der avløpet er separert. Toalettavløpet ledes vanligvis til en tett tank.

Spesifikasjoner

Haco gråvannsanlegg GV-B1 spesifikasjoner

Produktfordeler
 • Slamavskiller dimensjonert ihht VA miljøblad.
 • Stort kammer for lufting og prøvetaking.
 • Slamtømmes ved behov.

Haco GV-B2, 2 hus, 10 personer helårsbruk

Produktinformasjon

Haco GV-B2 består av slamavskiller med integrert pumpe, dimensjonert etter VA-miljøblad nr. 48 «slamavskiller». Avhengig av størrelsen på anlegget, er det en eller to filterkummer, samt en inspeksjonskum. Biofilteret tilfredsstiller kravene i VA-miljøblad nr. 60 «biologiske filtre for gråvann» ift filterflate og filterdybde. Anlegget er beregnet for nedgraving. Anlegget benyttes på hus, der avløpet er separert. Toalettavløpet ledes vanligvis til en tett tank.

Produktfordeler
 • Slamavskiller dimensjonert ihht VA miljøblad.
 • Stort kammer for lufting og prøvetaking.
 • Slamtømmes ved behov.
Spesifikasjoner

Haco gråvannsanlegg GV-B2 spesifikasjoner