SBR avløpsrenseanlegg 50-25000 pe

Store avløpsrenseanlegg

Avløpsrenseanlegg for 50-25000 pe

Biovac har gjennom 40 år levert store avløpsrenseanlegg til både private utbyggere, kommuner og industri. Alle våre renseanlegg bygger på bruk av aktivt slam i en SBR-prosess. Vår prosess kan tilpasses de strengeste krav både med tanke på renseresultater av organisk materiale og bakteriereduksjon. Våre standardiserte anlegg har en rensegrad på 90% på BOF og TotP, men kan enkelt optimaliseres for ytterligere rensing. SBR prosessen er meget robust og egner seg spesielt god til anlegg som må takle varierende belastning både i konsentrasjon og mengde. Alle anlegg er fullautomatiserte og kan leveres med fjernstyring/overvåking hvis ønskelig.

TA KONTAKT FOR MER INFORMSJON OM RENSEANLEGG

LES MER OM SBR-PROSESSEN

Godt egnet til utbygging

Alle anleggene vi tilbyr, kan enkelt utvides dersom det er behov for det grunnet anleggenes moduloppbygging. Dette gjør at renseanlegget kan utvides i takt med hytteutbygging, boligfeltutbygging eller ved andre endringer. Investeringkostnadene kan fordeles utover flere år. Har du spørsmål om renseanlegg ved utbygging eller endring – ta kontakt med oss!

Hent PDF

Beskrivelse

Biovac bygger normalt anleggene i tre forskjellige varianter:

  1. Ved bruk av rotasjonsstøpte polyetylentanker – normalt opp til 1200 pe
  2. Ved bruk av støpte volumer, eller isolerte prefabrikkerte reaktorer i glassfiber
  3. Nedgravd med eller uten servicehus

Av variant 1 har Biovac bygd over 200 anlegg med polyetylentanker over de siste 30 år. Antall reaktorer varierer mellom 1 og 12 og Biovac bruker også forskjellige volumer på reaktorene. Dette medfører at det er en enorm fleksibilitet i forhold til å tilpasse anleggene til de forskjellige kundenes ønsker.

Disse anleggene etableres sjelden som hovedrenseanlegg, men brukes ofte for tettsteder, hyttefelt, industri og andre mindre belastninger – typisk under 1200 personer. Anleggene består av mottakstank (glassfibertank som graves ned og samler opp innkommende avløpsvann), slamlager for oppbevaring og fortykking av overskuddsslam samt reaktorer der den biologiske prosessen foregår. Denne anleggstypen krever et prosessbygg med en minimumstemperatur på 10 grader, men som kan gjøres meget enkelt. Bruk av denne type anlegg egner seg også meget bra til rehabiliteringer der man ønsker å bruke eksisterende bygningsmasse. Dette fordi man kan variere antall reaktorer samt størrelsen på disse.

Av variant 2 finner vi hovedrenseanleggene. Disse anleggene er ofte utstyrt med store reaktorer plassert enten ute eller som støpte bassenger som er en del av selve prosessbygget. Av utrustning vil det typisk være slamavvanning, septikmottak, innløpssil, sandfang, fettfang og luktfjerningsutstyr. Størrelsen vil ofte ligge mellom 2000 pe. og 50.000 pe. Biovac leverer denne type anlegg opp til ca.25.000 pe.

Variant 3 er Biovac sin siste løsning for større nedgravde renseanlegg. Disse renseanleggene er beregnet for nedgraving (mottakstank, slamlager og reaktorer) og kunde kan velge om de vil ha ekstra servicehus plassert direkte på den nedgravde tanken. Denne anleggstypen leveres for belastninger opp til 1000 personer, men kan i spesielle tilfeller dimensjoneres høyere.

Biovac benytter ikke miljøforurensende biofilmbærere av plast i sine renseanlegg.