Biovac FD10N GRP – 2 hus/hytter

Biovac FD10N GRP

Minirenseanlegg for nedgraving. Dimensjonert for 2 hus/hytter, 10 pe

 

Anlegget består av en 7,8 m3 glassfibertank for nedgraving, og brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig/fritidsbolig. Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

Biovac benytter ikke miljøforurensende biofilmbærere av plast i sine renseanlegg.

Hent PDF

Beskrivelse

 • Styreskap over bakken
 • Fleksibel plassering i byggegrop
 • PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.
 • Kan kombineres med skjøtehals (maks 50 cm)
 • Biovac SBR renseteknologi
 • Ingen bevegelige deler i prosessen
 • Stort slamlager
 • Kan ved behov kombineres med ulike løsninger for etterpolering
 • Testet og godkjent for bruk med variabel belastning. Eks. hytter/fritidsboliger
 • Innehar SINTEF teknisk godkjenning i henhold til EN 12566-3. TG nr. 20108

Anlegget har tilsammen tre kammer:

 • Kombinert mottakskammer/ pumpekammer
 • Slamlager
 • Reaktorkammer

Anlegget har behov for inntil 2 årlige slamtømminger, avhengig av belastning

Antall pe 10
Antall boenheter 2
Kapasitet 2000 liter pr. døgn
Effektivt slamlager 3700 liter
Diameter 1620 mm
Lengde/høyde 4220/2170 mm
Senter innløp/utløp fra bunn tank 1500/1380 mm (fra bunn)
Diameter innløp/utløp 110/110 mm
Diameter hals 800 mm
Vekt 410 kg
Matepumpe Mammut, luft
Kompressor HP-150 230V x 2
Styring Biovac SBR Controller
Strømforbruk 2,1-3,5 kWt/døgn
Elektrisk tilførsel 15A jordfeilautomat 30mA