Biovac FD10N GRP – 2 hus/hytter

Biovac FD10N GRP

Minirenseanlegg for nedgraving. Dimensjonert for 2 hus/hytter, 10 pe

 

Anlegget består av en 7,8 m3 glassfibertank for nedgraving, og brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig/fritidsbolig. Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

Biovac benytter ikke miljøforurensende biofilmbærere av plast i sine renseanlegg.

Last ned PDF

Beskrivelse

 • Styreskap over bakken
 • Fleksibel plassering i byggegrop
 • PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.
 • Kan kombineres med skjøtehals (maks 50 cm)
 • Biovac SBR renseteknologi
 • Ingen bevegelige deler i prosessen
 • Stort slamlager
 • Kan ved behov kombineres med ulike løsninger for etterpolering
 • Testet og godkjent for bruk med variabel belastning. Eks. hytter/fritidsboliger
 • Innehar SINTEF teknisk godkjenning i henhold til EN 12566-3. TG nr. 20108

Anlegget har tilsammen tre kammer:

 • Kombinert mottakskammer/ pumpekammer
 • Slamlager
 • Reaktorkammer

Anlegget har behov for inntil 2 årlige slamtømminger, avhengig av belastning

Antall pe 10
Antall boenheter 2
Effektivt slamlager 3700 liter
Lengde/bredde/høyde 4200/1600/2250 mm
Senter innløp/utløp fra bunn tank 1490/1390 mm (fra bunn)
Diameter innløp/utløp 110/110 mm
Diameter hals 800 mm
Vekt 410 kg
Matepumpe Flygt DXM
Kompressor HP-80 230V x 2
PLS Allen Bradley
Strømforbruk 2,1-3,5 kWt/døgn