Biovac FD20N GRP – 4 hus/hytter

Biovac FD20N GRP

Minirenseanlegg for nedgraving. Dimensjonert for 4 hus/hytter, 20 pe

 

Anlegget består av en 14 m3 glassfibertank for nedgraving, og brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig/fritidsbolig. Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

Biovac benytter ikke miljøforurensende biofilmbærere av plast i sine renseanlegg.

Beskrivelse

 • Styreskap over bakken
 • Fleksibel plassering i byggegrop
 • PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.
 • Kan kombineres med skjøtehals (maks 50 cm)
 • Biovac SBR renseteknologi
 • Ingen bevegelige deler i prosessen
 • Stort slamlager
 • Kan ved behov kombineres med ulike løsninger for etterpolering
 • Testet og godkjent for bruk med variabel belastning. Eks. hytter/fritidsboliger
 • Innehar SINTEF teknisk godkjenning i henhold til EN 12566-3. TG nr. 20108

Anlegget har tilsammen tre kammer:

 • Kombinert mottakskammer/ slamlager (9,3 m3)
 • Pumpekammer (1,5 m3)
 • Reaktorkammer (3,5 m3)

Anlegget har behov for inntil 2 årlige slamtømminger, avhengig av belastning

Antall pe 20
Antall boenheter 4
Effektivt slamlager 6500 liter
Lengde/bredde/høyde 4900/2000/2650 mm
Senter innløp/utløp fra bunn tank 1850/1750 mm (fra bunn)
Diameter innløp/utløp 110/110 mm
Diameter hals 600/600/800 mm
Vekt 690 kg
Matepumpe Flygt DXM
Kompressor HP-200 230V
PLS Allen Bradley
Strømforbruk 3-4 kWt/døgn

Stikkord

Minirenseanlegg

Samlet avløpsvann, Helårsbolig, Fritidsbolig, For nedgraving, Stort slamlager, GRP, 20 pe