Biovac FD50N GRP – 10 hus/hytter

Biovac FD50N GRP

Minirenseanlegg for nedgraving. Dimensjonert for 10 hus/hytter, 50 pe

 

Anlegget består av en 25,8 m3 glassfibertank for nedgraving, og brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig/fritidsbolig. Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

Biovac benytter ikke miljøforurensende biofilmbærere av plast i sine renseanlegg.

Hent PDF

Beskrivelse

 • Styreskap over bakken
 • Fleksibel plassering i byggegrop
 • PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.
 • Kan kombineres med skjøtehals (maks 50 cm)
 • Biovac SBR renseteknologi
 • Ingen bevegelige deler i prosessen
 • Kan ved behov kombineres med ulike løsninger for etterpolering
 • Testet og godkjent for bruk med variabel belastning. Eks. hytter/fritidsboliger
 • Innehar SINTEF teknisk godkjenning i henhold til EN 12566-3. TG nr. 20108

Anlegget har tilsammen tre kammer:

 • Kombinert mottakskammer/ slamlager (14,2 m3)
 • Pumpekammer (3,0 m3)
 • Reaktorkammer (8,6 m3)

Anlegget har behov for inntil 4 årlige slamtømminger, avhengig av belastning

Antall pe 50
Antall boenheter 10
Kapasitet 10000 liter pr. døgn
Effektivt slamlager 8100 liter
Diameter 2430 mm
Lengde/høyde 6520/2980 mm
Senter innløp/utløp fra bunn tank 2210/2080 mm (fra bunn)
Diameter innløp/utløp 160/110 mm
Diameter hals 600/600/800 mm
Vekt 1050 kg
Matepumpe Flygt DXM
Kompressor HP-200 230V x 2
PLS Allen Bradley
Strømforbruk 3,5-5 kWt/døgn
Elektrisk tilførsel 15A jordfeilautomat 30mA

Stikkord

Minirenseanlegg

Samlet avløpsvann, Helårsbolig, Fritidsbolig, For nedgraving, Stort slamlager, GRP, 50 pe, Fellesanlegg