Biovac Trygg

Biovac Trygg

Biovac Trygg er en utvidet serviceavtale som gir deg som kunde forutsigbarhet mht. driftskostnadene tilknyttet ditt Biovac minirenseanlegg

 • Biovac® Trygg gjør at utgifter knyttet til reparasjoner og utskifting av deler på ditt Biovac minirenseanlegg, dekkes av Biovac Environmental Technology AS
 • Biovac® Trygg gir deg kontroll på driftskostnadene – ingen uforutsette utgifter
 • Hvis delene ikke kan repareres, dekker vi ny komponent
Last ned PDF

Beskrivelse

Biovac® Trygg – Vilkår

 1. Varighet
  • Avtalen trer i kraft fra bestillingsdato – heretter benevnt som Biovac® Trygg. Ordningen blir dog ikke gjeldende før etter første gjennomførte service etter at avtalen er signert. Avtalen gjelder for minimum 1 år av gangen og må sies opp innen 2 mnd før avtaleperiodens utløp. avtalen vil ikke gjelde i de fall der Biovac Environmental Technology AS har uoppgjorte krav mot anleggseier.
 2. Satser (pr. 01.01.2018)
  • Biovac Trygg 5pe/5N: kr. 66,- pr. mnd (kr. 795,- pr. år)
  • Biovac 10pe/10N: kr. 92,- pr. mnd (kr. 1.098,- pr. år)
  • Biovac Trygg 15pe: kr. 183,- pr. mnd (kr. 2.195,- pr. år)
  • Biovac Trygg 20pe: kr. 248,- pr. mnd (kr. 2.980,- pr. år)
  • Biovac Trygg 25pe: kr. 314,- pr. mnd (kr. 3.763,- pr. år)
  • Biovac Trygg 30N: kr. 362,- pr. mnd (kr. 4.343,- pr. år)
  • Biovac Trygg 35pe: kr. 431,- pr. mnd (kr. 5.175,- pr. år)
  • Biovac Trygg 40N: kr. 483,- pr. mnd (kr. 5.800,- pr. år)
  • Biovac Trygg 50N: kr. 542,- pr. mnd (kr. 6.508,- pr. år)
  • Alle priser er inkludert merverdiavgift.
  • Biovac® Trygg faktureres 2 ganger i året, sammen med ordinær servicefakturering. Egenandeler knyttet til ekstraordinær serviceutrykning vil være kr. 625,- inkl. mva pr. utrykning.
 3. Kundens ansvar/hva som må dekkes av kunden
  1. Kunden vil selv være ansvarlig for feil som har inntruffet før avtalen blir gjort gjeldende.
  2. Kunden er selv ansvarlig for feil som er fremkommet ved overlegg/grov uaktsomhet/feil bruk.
  3. Kosmetiske feil dekkes ikke av Biovac® Trygg
  4. Feil som følge av manglende overholdelse av brukerinstruks/egenkontroll.
  5. Feil forårsaket av naturskade, eller skade på tank (dekkes normalt av forsikringer)
 4. Biovac Environmental Technology AS (Biovac) sitt ansvar
  • Biovac plikter å reparere eller bytte komponenter som nedsetter anleggets funksjoner
  • Biovac skal ikke ta fratrekk for alder ved bytte av komponenter.
  • Deler/komponenter som blir byttet ved et ordinært servicebesøk skal ikke belastes med egenandel.
  • Kunden skal ikke belastes ved bytte av komponenter/deler.
 5. Fornyelse
  • Avtalen løper automatisk inntil den skriftlig sies opp av en av partene.
 6. Andre forhold
  • Avtalen er basert på Biovac sine historiske erfaringer med ekstraordinære kostnader for kunder. Skulle disse kostnadene øke betraktelig har Biovac rett til å øke prisene på avtalen utover normal indeksregulering. Øker prisen med mer enn 5 % i løpet av 1 år, har kunden rett til å fravike oppsigelsestiden på 2 mnd. Biovac har også rett til å si opp avtalen uten videre begrunnelse. Avtalen vil da gjelde for den perioden det er betalt for.