Forbehandlingsanlegg – 1 hus

Haco FB-B1

Dimensjonert for 1 hus, 5 pe

Forbehandlingsanlegget FB-B1 for samlet avløpsvann (både gråvann og svartvann) er beregnet for 1 hus inntil 5 pe

Hent PDF

Beskrivelse

Haco forbehandlingsanlegg er et anlegg som må kombineres med infiltrasjon. Anlegget gjør det mulig å benytte infiltrasjon til tross for marginale masser. Ved forbehandling av avløpsvannet vil man kunne redusere infiltrasjonsarealet med inntil 75%.

Haco forbehandlingsanlegg består av slamavskiller med integrert pumpe, dimensjonert etter VA-miljøblad nr. 48 « slamavskiller». Avhengig av størrelsen på anlegget, er det en eller to filterkummer, samt en resirkuleringskum. Anlegget er beregnet for nedgraving.

  • Godt egnet for hus og hytter i områder med sårbar natur eller strenge rensekrav
  • Gode renseresultater uavhengig av belastning
  • Lavere krav til stedlige masser
  • Redusert infiltrasjonsareal
  • Forlenget levetid på infiltrasjonsanlegget
  • Slamtømmes annethvert år på hytter og hvert år på hus

Slamavskiller med pumpekum H/Ø (volum), vekt 1800/2000 mm (3 m3),170 kg
Resirkulasjonskum H/Ø, vekt 1750/600 mm, 20 kg
Filterkum, H/Ø, vekt 1500/2400 mm, 250 kg
Pumpe, Spenning/Effekt 230 V/450 V
Alarm (lyd/lys), Spenning/Effekt 230 V/12 V

Stikkord

Filterbaserte renseanlegg

2 hytter, 12 sengeplasser, Samlet avløpsvann