Gråvannsanlegg – 2 hus

Haco GV-B2

Dimensjonert for 2 hus, 10 pe

Gåvannsanlegget GV-B2 er beregnet for 2 hus, men vi vil anbefale et større anlegg om belastningen vil komme til å overskride normal husholdning for 2 hus (10pe).

Hent PDF

Beskrivelse

Haco gråvannsanlegg består av slamavskiller med integrert pumpe, dimensjonert etter VA-miljøblad nr. 48 «slamavskiller». Anlegget benyttes på hytte der toalettavløpet ledes til tett tank eller annen separat løsning.

Avhengig av størrelsen på anlegget, er det en eller to filterkummer, samt en inspeksjonskum. Biofilteret tilfredsstiller kravene i VA-miljøblad nr. 60 «biologiske filtre for gråvann» ift. filterflate og filterdybde. Anlegget er beregnet for nedgraving.

  • Godt egnet for hus/hytter i områder med sårbar natur eller
    strenge rensekrav
  • Slamavskiller og biofilter dimensjonert iht. VA miljøblad
  • Gode renseresultater uavhengig av belastning
  • Inspeksjonskum, som er tilrettelagt for prøvetaking
  • Mulighet for pumpe, der det ikke er selvfall ut fra
    inspeksjonskummen
  • Slamtømmes etter behov, men minimum hvert 4. år

Slamavskiller med pumpekum H/Ø (volum), vekt 1800/2000 mm (1 m3), 170 kg
Inspeksjonskum H/Ø, vekt 1750/600 mm, 20 kg
Filterkum, H/Ø, vekt 2 x 1900/2400 mm, 260 kg
Pumpe, Spenning/Effekt 230 V/450 V
Alarm (lyd/lys), Spenning/Effekt 230 V/12 V

Stikkord

Filterbaserte renseanlegg

Gråvann, 2 hus/10 pe