Gråvannsanlegg for 1 hytte

Haco GV-H1

Dimensjonert for 1 hytte, inntil 6 sengeplasser

 

Gråvannsanlegget GV-H1 er beregnet for 1 hytte, men vi vil anbefale et større anlegg om belastningen vil komme til å overskride 6 sengeplasser og 3 måneders bruk i året.

Beskrivelse

Haco gråvannsanlegg består av slamavskiller med integrert pumpe, dimensjonert etter VA-miljøblad nr. 48 «slamavskiller». Anlegget benyttes på hytte der toalettavløpet ledes til tett tank eller annen separat løsning.

Avhengig av størrelsen på anlegget, er det en eller to filterkummer, samt en inspeksjonskum. Biofilteret tilfredsstiller kravene i VA-miljøblad nr. 60 «biologiske filtre for gråvann» ift. filterflate og filterdybde. Anlegget er beregnet for nedgraving.

  • Godt egnet for hytter i områder med sårbar natur eller
    strenge rensekrav
  • Slamavskiller og biofilter dimensjonert iht. VA miljøblad
  • Gode renseresultater uavhengig av belastning
  • Inspeksjonskum, som er tilrettelagt for prøvetaking
  • Mulighet for pumpe, der det ikke er selvfall ut fra
    inspeksjonskummen
  • Slamtømmes etter behov, men minimum hvert 4. år

Slamavskiller med pumpekum H/Ø (volum), vekt 1680/1200 mm (1 m3), 80 kg
Inspeksjonskum H/Ø, vekt 1750/600 mm, 20 kg
Filterkum liten, H/Ø, vekt 1400/1600 mm, 130 kg
Pumpe, Spenning/Effekt 230 V/450 V
Alarm (lyd/lys), Spenning/Effekt 230 V/12 V

Stikkord

Filterbaserte renseanlegg

Gråvann, 1 hytte, 6 sengeplasser