Hygienisering

Etterpolering med hygienisering for 1-3 hus

for effektiv bakteriefjerning og tilbakeholdelse av slam etter minirenseanlegg

 

Biovac® hygienisering leveres i 2 modeller. Hygienisering for selvfall eller hygienisering med integrert pumpekum for pumping til utslippsgrøft, der grøften ikke skal trykksettes.

 

Last ned PDF

Beskrivelse

Biovac® hygienisering med pumpekum leveres med hygieniseringsenhet (se tabell side 22, slamsikring), pumpe
og alarm, pumpevolum på 35L pr. pumpestøt. Alarmen kobles til styringsenheten i minirenseanlegget. Hygieniseringen doseres fra styringssystemet til Biovac® minirensanlegg og er tilpasset mengde renset avløpsvann ut fra minirenseanlegget. Hygieniseringskummen fordeler vannstrømmen over et
stort areal som reduserer hastigheten på vannet. Dette gjør at slammet i det innkommende vannet sedimenteres effektivt og man forhindrer slamflukt.

  • Desinfeksjon av renset avløpsvann med hydrogenperoksid for effektiv fjerning av bakterier
  • Hygienisert avløpsvann vil ligge godt under l000 TKB/l00ml. Dette tilfredsstiIler krav til god badevannskvalitet.
  • Stopper eventuell slamflukt og biologisk materie etter minirenseanlegg
  • Forlenger levetiden til eventuell etterfølgende utslippssgrøft
  • Mulighet for enkel prøvetakning
  • Meget tømmevennlig design
  • Hydrogenperoksid utgjør ingen miljø- eller helserisiko for resipienten
5 PE/1 HUS MED SELVFALL/PUMPE, 1 M3
Høyde/Diameter 1680/1200 mm
Innløp fra bunn tank 1130 mm senter
Utløp fra bunn tank 1030 mm senter
Evt. pumpe Wilo TMW 32/11
10 PE/2 HUS MED SELVFALL/PUMPE, 2 M3
Høyde/Diameter 1850/1600 mm
Innløp fra bunn tank 1130 mm senter
Utløp fra bunn tank 1155 mm senter
Evt. pumpe Wilo TMW 32/11
15 PE/3 HUS MED SELVFALL/PUMPE, 3 M3
Høyde/Diameter 1850/2000 mm
Innløp fra bunn tank 1235 mm senter
Utløp fra bunn tank 1132 mm senter
Evt. pumpe Wilo TMW 32/11
DOSERINGSUTSTYR FOR HYGIENISERING
Type OEM
RPM 40
Dosering PLS-styrt