Biovac pumpestasjon for 6-25 hus

Biovac® pumpestasjon dimensjonert for 6-25 hus

 

Biovac® pumpestasjoner er den optimale løsningen når avløpsvann må pumpes fra boliger og frem til kommunale avløpsledninger, eller drenering av mindre arealer Pumpestasjonen er produsert i glassfiberarmert polyester.

Biovac pumpestasjon for 6-25 hus er produsert i henhold til NS-EN 12050-1 og er bestandig mot aggressive væsker som avløpsvann.

STASJONEN LEVERES MED

 • Forankringsflens for å hindre at stasjonen flytter seg
 • Rustfritt røropplegg
 • Koplingsfot
 • Geiderør og kjetting
 • Tilbakeslagsventil og stengeventil
 • Kvernpumpe/pumper
 • Alarm

Beskrivelse

 • Fleksibel plassering av innløpet på stedet
 • Rørdeler i rustfritt stål
 • To pumper gir høy driftssikkerhet
 • Pumpestyring med trykksonde
 • Servicevennlig
 • Stasjonen kan tilpasses etter behov

EKSTRAUTSTYR

 • Trykkgiver for nivåregulering
 • Snøfteventil (anti-hevert)
 • Isolering

Høyde 2300 mm
Diameter 1200 mm
Innløp 110 mm