Biovac FD5 – 1 hus/hytte

Biovac FD5 Std/MG

Minirenseanlegg for plassering i anleggsrom. Dimensjonert for 1 hus/hytte, 5pe

 

Biovac FD 5 er vårt minste renseanlegg for plassering i anleggsrom, og egner seg bra til hus og hytter med ujevn belastning. Dette er også et godt valg om det ikke er kjørevei helt frem til anlegget. eller de lokale forholdene ikke tillater dype byggegroper.

Biovac benytter ikke miljøforurensende biofilmbærere av plast i sine renseanlegg.

Beskrivelse

Fordi anlegget er utstyrt med slamtørkere, kan slammet håndteres av eieren selv, eller tas med av servicetekniker. Dette til forskjell fra de nedgravde anleggene som må slamtømmes med sugebeil.

  • Flere plasseringsmuligheter – nedgravd mottakstank, eller alt på gulv i anleggsrom
  • Kan ved behov kombineres med ulike løsninger for etterpolering
  • Det kreves ingen kommunal slamtømming
  • Biovac SBR renseteknologi
  • Slamsekkene byttes av servicetekniker i forbindelse med servicebesøk
  • Alle komponenter er lett tilgjengelig for service og tilsyn
  • Testet og godkjent for bruk med variabel belastning. F.eks. hytter/fritidsboliger
  • Innehar SINTEF teknisk godkjenning iht. EN 12566-3, TG nr. 20583

 

Antall pe 5
Mottakstank m3 Std: 1,2 m3 / MG: 1,0 m3
Reaktortank m3 Std: 1,0 m3
Slamtørkere 4 x 0,12 m3
Strømforbruk pr. døgn 1,2-2,0 kWt
Krav anleggsrom Std. L/B/H 300/210/230 cm
Krav anleggsrom MG L/B/H 300/300/230 cm

Stikkord

Minirenseanlegg

Samlet avløpsvann, Helårsbolig, Fritidsbolig, 5 pe, Anleggsrom, Slamtørkere

Relaterte produkter