Slamsikring

Biovac slamsikring 1-3 hus

For effektiv tilbakeholdelse av slam og flytslam etter minirenseanlegg

Slamsikringskummen fordeler vannstrømmen over et stort areal som reduserer hastigheten på vannet. Dette gjør at slammet i det innkommende vannet sedimenteres effektivf, og man forhindrer slamflukt.

  • Stopper eventuell slamflukt og biologisk materie etter minirenseanlegg
  • Forlenger levetiden til etterfølgende utslippsgrøfter
  • Mulighet for enkel prøvetaking etter minirenseanlegg
  • Meget tømmevennlig design
Hent PDF

Beskrivelse

Biovac slamsikring leveres i 2 modeller. Slamsikringskum for selvfall, eller slamsikringskum med integrert pumpekum for pumping til ikke trykksatt utslippsgrøft. Biovac slamsikring med pumpekum leveres med pumpe og alarm. Pumpevolum på 13 l per pumpestøt. Alarmen kobles til styringsenheten i minirenseanlegget.

Denne løsningen benyttes ved enkle utslippsgrøfter uten krav til støtvolum, pumpekapasitet og trykksetting av utslippsgrøft (infiltrasjon).

5 PE/1 HUS MED SELVFALL/PUMPE, 1 M3
Høyde/Diameter 1680/1200 mm
Innløp fra bunn tank 1130 mm senter
Utløp fra bunn tank 1030 mm senter
Evt. pumpe ABS Robusta 300
10 PE/2 HUS MED SELVFALL/PUMPE, 2 M3
Høyde/Diameter 1850/1600 mm
Innløp fra bunn tank 1130 mm senter
Utløp fra bunn tank 1155 mm senter
Evt. pumpe ABS Robusta 300
15 PE/3 HUS MED SELVFALL/PUMPE, 3 M3
Høyde/Diameter 1850/2000 mm
Innløp fra bunn tank 1235 mm senter
Utløp fra bunn tank 1132 mm senter
Evt. pumpe ABS Robusta 300