Trykkinfiltrasjon

Ferdig dimensjonerte trykkinfiltrasjonsanlegg

I henhold til VA Miljøblad nr. 59

Dimensjonerte pakkeløsninger består av:

  • Slamavskiller med integrert støtenhet, evt ekstern støtbelaster
  • Infiltrasjonspakke (Helsveiset manifold i PE, klargjorte infiltrasjonsrør og sammenstillingspakke)

Disse komplette leveransene sikrer en enkel installasjon. Valg av pakkeløsning bestemmes av antall pe (personekvivalenter), brukstid og grunnforhold.

Hent PDF

Beskrivelse

Optimal renseeffekt og økt levetid

  • Løsningen gir optimal renseeffekt og reduserer faren for gjentetting av rensefi lteret og infi ltrasjonsrørene. 90 % rensing av fosfor (P) og organisk stoff (BOF)

Lave driftskostnader

  • Infiltrasjonsanlegg krever normalt ikke drifts- og serviceavtale

Fleksibel anleggsløsning

  • Trykkinfi ltrasjon tillater lange pumpelengder. Pumping gjør det mulig å løfte avløpsvannet og transportere det til et eget infiltrasjonsområde. Plassering av slamavskiller er således uavhengig av hvor infi ltrasjonsanlegget legges

NIBIOs foretrukne renseløsning!

  • VA-konsulenter, hydrogeologer, samt NIBIO (tidligere jordforsk) anbefaler dette som førstevalg av renseløsning