Trykkinfiltrasjon

Ferdig dimensjonerte trykkinfiltrasjonsanlegg

I henhold til VA Miljøblad nr. 59

Dimensjonerte pakkeløsninger består av:

  • Slamavskiller med integrert støtenhet, evt ekstern støtbelaster
  • Infiltrasjonspakke (Helsveiset manifold i PE, klargjorte infiltrasjonsrør og sammenstillingspakke)

Disse komplette leveransene sikrer en enkel installasjon. Valg av pakkeløsning bestemmes av antall pe (personekvivalenter), brukstid og grunnforhold.

Last ned PDF

Beskrivelse

Optimal renseeffekt og økt levetid

  • Løsningen gir optimal renseeffekt og reduserer faren for gjentetting av rensefi lteret og infi ltrasjonsrørene. 90 % rensing av fosfor (P) og organisk stoff (BOF)

Lave driftskostnader

  • Infiltrasjonsanlegg krever normalt ikke drifts- og serviceavtale

Fleksibel anleggsløsning

  • Trykkinfi ltrasjon tillater lange pumpelengder. Pumping gjør det mulig å løfte avløpsvannet og transportere det til et eget infiltrasjonsområde. Plassering av slamavskiller er således uavhengig av hvor infi ltrasjonsanlegget legges

NIBIOs foretrukne renseløsning!

  • VA-konsulenter, hydrogeologer, samt NIBIO (tidligere jordforsk) anbefaler dette som førstevalg av renseløsning