Vannmettet etterpolering

Vannmettet etterpolering for 1-2 hus

  • Effektiv tilbakeholdelse av restorganisk stoff og rest fosfor
  • Begrenser gjengroing av etterfølgende utslipssgrøfter
  • Mulighet for enkel prøvetakning i filterkum
  • Enkel installasjon
Hent PDF

Beskrivelse

Godkjenningsordningen NS12566-3 tilsier at alle minirensanlegg skal ha renseffekt på 90% fjerning av organisk materiale, BOF5 og 90% fjerning av fosfor. Godkjenningsordningen inneholder ingen krav til bakteriereduksjon. I de tilfellene hvor kommunene krever at det skal tas spesielle hensyn til resipienter som badevann, drikkevann og sårbar natur kan de sette strengere rensekrav.

Løsningen består alltid av en slamsikringskum, et vannmettet etterpoleringsfilter med filtermasse beregnet for dette formålet.

SLAMAVSKILLER 5 PE/1 HUS MED SELVFALL/PUMPE, 1 M3
Høyde/Diameter 1680/1200 mm
Innløp fra bunn tank 1130 mm senter
Utløp fra bunn tank 1030 mm senter
Evt. pumpe Wilo TMW 32/11
VANNMETTET ETTERPOLERING 5 PE/1 HUS
Høyde/Diameter 1250/2000 mm
Innløp fra bunn tank 700 mm senter
Utløp fra bunn tank 650 mm senter
SLAMAVSKILLER 10 PE/2 HUS MED SELVFALL/PUMPE, 2 M3
Høyde/Diameter 1850/1600 mm
Innløp fra bunn tank 1130 mm senter
Utløp fra bunn tank 1155 mm senter
Evt. pumpe Wilo TMW 32/11
VANNMETTET ETTERPOLERING 10 PE/2 HUS
Høyde/Diameter 1700/2400 mm
Innløp fra bunn tank 1050 mm senter
Utløp fra bunn tank 1000 mm senter