Biovac har lang erfaring med produksjon og installasjon av pumpestasjoner. Disse pumpestasjonene er konstruert for å pumpe kloakk fra hus og hytter hvor det er ugunstig med selvfall. Biovac tilbyr tre forskjellige pumpestasjoner for ulike behov:

Arctic 630
Kompus 08-1
Kompus 12-2

Pumpestasjonen Arctic 630 er dimensjonert for én hytte, og egner seg dersom det ikke er andre hytter i nærheten. Den er isolert med innerlokk som forhindrer frost. Arctic 630 er produsert i rotasjonsstøpt polyetylen og leveres med alle deler; avløpspumpe, koblingsfot, geiderør, rørdeler, tilbakeslagsventil og styreskap.

Kompus 08-1 er produsert i glassfiberarmert polyester og leveres komplett med forankringsflens for å hindre at stasjonen flytter på seg. Pumpestasjonen har fleksibel plassering av innløpet på stedet, pumpestyring med trykksonde og er svært servicevennlig. Bestillingen inneholder rustfritt røropplegg, koblingsfot, geiderør, kjetting, tilbakeslagsventil, stengeventil og kvernpumpe.

Pumpestasjonen Kompus 12-2 er dimensjonert for 6-25 hus, og er produsert i glassfiberarmert polyester. Stasjonen kan tilpasses etter behov. Både Kompus 08-1 og Kompus 12-2 leveres med med ekstrautstyr; PLS-styring, trykkgiver for nivåregulering, snøfteventil, 400V-løsning og alarm. Dette gjør pumpestasjonene svært populære.

Showing all 4 results