I noen tilfeller må man ta ekstra hensyn til resipienten i forhold til utslipp av renset avløpsvann, enten fordi man ønsker å forlenge levetiden til infiltrasjonsgrøfter, eller fordi det finnes drikkevannskilder e.l. man ikke ønsker skal bli forurenset.

Showing all 3 results