Prosjekt

Biovac leverer renseanlegg for vann og avløp

Avløpsrenseanlegg opp til 30 000 pe
Biovac har gjennom 30 år levert store avløpsrenseanlegg til både private utbyggere, kommuner og industri. Alle våre renseanlegg bygger på bruk av aktivt slam i en SBR-prosess og kan tilpasses de strengeste krav både med tanke på renseresultater av organisk materiale og bakteriereduksjon. Våre standardiserte anlegg har en rensegrad på 90% på BOF og TotP, men kan enkelt optimaliseres for ytterligere rensing. SBR prosessen er meget robust og egner seg spesielt god til anlegg som må takle varierende belastning både i konsentrasjon og mengde. Alle anlegg er fullautomatiserte og kan leveres med fjernstyring/overvåking.

Rensing av drikkevann
Biovac er markedslederne innen membranfiltrering til drikkevann og har opp gjennom de siste 30 år levert over 90 anlegg til kommuner, internasjonale aktører og til industrielle prosesser. Biovac benytter miljøvennlig teknologi som ikke tilfører kjemikalier til prosessen. I tillegg har vi de beste filterløsninger til både forfiltrering og filtersystemer for prosessvann. Vi leverer komplette membrananlegg for drikkevannsrensing, rensing av industrielt prosessvann, Amiad filtersystemer, membraner for alle applikasjoner samt kjemikalier og reservedeler.

Vi tilbyr våre kunder følgende tjenester

Foruten privatpersoner (mindre avløpsløsninger) er en god del av våre kunder kommuner, private hyttebyggere, campingplasser og entreprenører.

Kontakt oss her

Prosjektavdelingen består av personell med nødvendig fagkompetanse innen prosess, prosjektledelse, elektro og automasjon, tegning og design samt service og montasje.

Dette gjør at vi kan levere komplett underlag slik som prosessberegninger, tegninger og løsninger tilpasset ditt behov.

Biovacs filosofi er å benytte lokale entreprenører så langt det er mulig. Dette gjør at prosjektet får en god lokal forankring og oppfølging i ettertid.