Biovac® SBR-process

Behandlingsprocessen i et Biovac® rensningsanlæg finder sted ved hjælp af metoden «aktivt slam».

Spildevandet indeholder naturlige bakterier og mikroorganismer og med den rette luftforsyning opnås en naturlig proces, der efterlader spildevandet helt renset. Ved tilsætning af en lille mængde kemikalier bindes fosfor til slammet, før rensende vand frigives.

Der bruges en proces med «batchbehandling», hvilket betyder, at alt spildevand modtager den samme behandling uanset variationer i tilstrømning (SBR -proces – Sequencing Batch Reactor). De forskellige faser af SBR -processen er beskrevet nedenfor.