Biovac® SBR-prosess

Renseprosessen i et Biovac® minirenseanlegg skjer ved ”aktiv slam”-metoden. I avløpsvannet finnes naturlige bakterier og mikroorganismer og ved rett tilførsel av luft oppnås en naturlig prosess som etterlater avløpsvannet ferdig renset. Gjennom å tilsette en liten mengde kjemikalier bindes fosfor til slammet før det rensende vannet slippes ut.

Det benyttes en prosess med “porsjonsvis behandling”, noe som gjør at alt avløpsvann får samme behandling uavhengig av variasjoner i tilrenning (SBR-prosess – Sequencing Batch Reactor). Nedenfor beskrives SBR-prosessens ulike faser.