Service

Biovac Environmental Technology AS tegner alltid serviceavtale med anleggseieren der kommunen krever det mht. utslippstillatelsen. Dette betyr at tilsyn og vedlikehold utføres av sertifiserte serviceteknikere. Forutsatt at anlegget brukes på riktig måte mht. belastning og brukerinstruks, vil serviceavtalen sikre stabil drift med tilfredsstillende renseresultat.

Våre serviceteknikere tar hånd om all nødvendig vedlikehold av minirenseanlegget 1-3 ganger per år. Har du behov for service utover dette, er vi alene om å tilby hjelp innen 24 timer etter at du har kontaktet oss.

Delta i vår spørreundersøkelse: Er du fornøyd med servicen på ditt Biovac minirenseanlegg?

Når renseanlegget bytter eier

Det er anleggseiers ansvar å informere Biovac når et eierskifte finner sted. Skjema nedenfor lastes ned, fylles ut, signeres av ny eier og sendes til Biovac enten på e-post, eller i posten; Biovac Environmental Technology AS, Farexvegen 19, 2016 Frogner

(Husk å laste ned skjema før du fyller ut)

Kontakt din lokale servicetekniker

Om alarmlampa lyser, eller om du spørsmål om drift og vedlikehold av ditt anlegg, kan du kontakte serviceteknikeren direkte. Finn din lokale servicetekniker ved å søke på din kommune:

Finn din servicetekniker