Biovac® SBR-anlegg

Biovac SBR anlegg

Se Biovac SBR 0117N bli lastet på bil

Store avløpsrenseanlegg

Biovac leverer også store, prefabrikkerte avløpsrenseanlegg for 100-10.000 p.e. På henvendelse utarbeides og bygges det også større anlegg.

Biovac har levert en rekke anlegg til kommuner og private utbyggere som gir kostnadseffektive og driftssikre løsninger for bolig- og hytteområder. Anleggene er høygradige “aktiv slam”-anlegg med kjemisk felling. Det benyttes en prosess med “porsjonsvis behandling”, noe som gjør at alt avløpsvann får samme behandling uavhengig av variasjoner i tilrenning (SBR-teknologi).

Anleggene er tilrettelagt for trinnvis utbygging, noe som gjør at både investerings- og driftskostnader kan fordeles etter utbyggingstakt, og gjør anlegget spesielt godt egnet ved varierende belastning. Modul-oppbyggingen gjør det enkelt å utvide eller flytte hele anlegget. Vi har også store anlegg for nedgraving (100pe)

Kontakt Biovac på telefon 63 86 64 60 om du ønsker å vite mer om store avløpsrenseanlegg

Lettvint å vedlikeholde.

Fordi anlegget er plassert i anleggshus med nedgravd mottaks- og slamtank får man ekstremt bra levetid og et meget lønnsomt anlegg.

Serviceavtale

Vi tilbyr oppfølging på våre renseanlegg forbindelse med serviceavtale. Komfortabelt for felleskapet.