Fluidtec® Membranfilteranlegg

Biovac leverer Fluidtec® membranfilter for effektiv og kjemikaliefri rensing av drikkevann. Membranfiltrering er en form for mikrosiling, der vannet filtreres gjennom en filterduk (membran) til rentvannsiden (permeat). Partikulært og oppløst materiale holdes tilbake på konsentratsiden.

Amiad

Biovac har agentur på Amiad…

Membranfiltrering
Fluidtec® membranfilteranlegg har høy driftssikkerhet, og krever liten bemanning. Smittebærere som virus, bakterier og sporer filtreres bort, samt at en del forurensninger i molekylstørrelse også stoppes. Humus fjernes effektivt og rensemetoden oppnår minst 90 % fargereduksjon i forhold til innkommende råvann.

Membranfiltrering er en trykkdrevet separasjonsprosess. Egenskapene i filterflaten og oppbygging av membranen bestemmer graden av separasjon. Fluidtec® membranfilteranlegg er nøyaktig tilpasset membranelementets egenskaper for å sikre optimale driftsbetingelser og levetid. Ved utskifting av membraner og nyinstallasjoner benyttes det nå i større grad membraner som har en finere struktur, og som sikrer enda bedre kvalitet på rentvannet (permeat). Disse nye membranene er produsert av et syntetisk materiale som tåler
et bredere pH-spekter av rengjøringskjemikalier, og som tillater kraftigere og mer effektive rensemetoder ved rutinemessig vedlikehold.