Biovac Environmental Technology AS – med tanke på fremtiden

Våre Biovac FDN minirenseanlegg er godkjente av SINTEF

Teknisk godkjenning nr. 20108

Våre Biovac FD minirenseanlegg med mottakstank og slamtørke er godkjente av SINTEF

Teknisk godkjenninr nr. 20583

Våre Biovac FD minirenseanlegg med kombitank er godkjente av SINTEF

Teknisk godkjenning nr. 20625

Våre minirenseanlegg er godkjent for merking etter felles europeisk standard

CE-merkede renseanlegg

Våre minirensanlegg er testet ved PIA Prüinstitutt i Tyskland etter norske krav for rensegrad

Testet av Pia

Våre minirenseanlegg er testet og sertifisert ihht. standard for små avløpsrenseanlegg

Testet og sertifisert av DNV

Biovac er godkjent for ansvarsrett ihht. Direktoratet for byggkvalitet for følgende områder:

  • Ansvarlig søker, alle typer tiltak, tiltaksklasse 2
  • Prosjekterende, Vannforsynings- og avløpsinstallasjoner, tiltaksklasse 3
  • Utførende, Vannforsynings- og avløpsanlegg, tiltaksklasse 2
Sentral godkjenning

Biovac Trygg

Biovac® Trygg gjør at utgifter knyttet til reparasjoner og utskriftning av deler på ditt Biovac minirenseanlegg, dekkes av Biovac Environmental Technology AS.

Kom i gang med Biovac Trygg