STORE AVLØPSRENSEANLEGG

Avløpsrenseanlegg fra 10 husstander/50 pe og oppover

Biovac leverer store, prefabrikkerte og skreddersydde avløpsrenseanlegg for 45-10.000 pe til kommuner og private utbyggere. Vi er markedsleder i Skandinavia innen avløpsrenseanlegg for bl.a. bolig- og hytteområder. Biovac bygger normalt anleggene i tre forskjellige varianter:

1. Ved bruk av rotasjonsstøpte polyetylentanker – normalt opp til 1200 pe

2. Ved bruk av støpte volumer, eller isolerte prefabrikkerte reaktorer i glassfiber

3. Nedgravd med eller uten servicehus

Av variant 1 har Biovac bygd over 200 anlegg med polyetylentanker over de siste 40 år. Antall reaktorer varierer mellom 1 og 12 og Biovac bruker også forskjellige volumer på reaktorene. Dette medfører at det er en enorm fleksibilitet i forhold til å tilpasse anleggene til de forskjellige kundenes ønsker. Disse anleggene etableres sjelden som hovedrenseanlegg, men brukes ofte for tettsteder, hyttefelt, industri og andre mindre belastninger – typisk under 1200 personer. Bruk av denne type anlegg egner seg også meget bra til rehabiliteringer der man ønsker å bruke eksisterende bygningsmasse. Dette fordi man kan variere antall reaktorer samt størrelsen på disse.

Av variant 2 finner vi hovedrenseanleggene. Disse anleggene er ofte utstyrt med store reaktorer plassert enten ute eller som støpte bassenger. Av utrustning vil det typisk være slamavvanning, septikmottak, innløpssil, sandfang, fettfang og luktfjerningsutstyr. Størrelsen vil ofte ligge mellom 2000 pe. og 50.000 pe. Biovac leverer denne type anlegg opp til ca.25.000 pe.

Variant 3 er beregnet for nedgraving (mottakstank, slamlager og reaktorer) og kunde kan velge om de vil ha ekstra servicehus plassert direkte på den nedgravde tanken. Denne anleggstypen leveres for belastninger opp til 1000 personer, men kan i spesielle tilfeller dimensjoneres høyere.

Biovac har gjennom de siste 25 årene også rehabilitert en rekke større avløpsrenseanlegg. Rehabilitering er ofte den rimeligste løsningen for byggherren. 

Nedgravde avløpsrenseanlegg 70-1000 pe

Nedgravde renseanlegg passer spesielt godt til mindre boligfelt, hyttefelt, campingplasser og lignende, der det ikke er ønskelig med et stort anleggsbygg. De nedgravde anleggene leveres med et lite isolert kontrollbygg (2,4 x 2,4 m) som standard.

Andre løsninger, med eller uten kontrollbygg, prosjekteres på forespørsel. Tilleggsutstyr som ventilasjon/kullfilter og større lagringstanker for kjemikalier leveres også på forespørsel.

 

Les mer

Rehabilitering/oppgradering av eldre renseanlegg

At et kloakkrenseanlegg er gammelt behøver ikke være ensbetydende med at det må etableres et helt nytt anlegg. Nøkkelen er rehabilitering og løsninger der deler av de eksisterende anleggene gjenbrukes. 

 

Les mer

Prosjekterte renseanlegg 50-25000 pe

Biovac har gjennom 40 år levert store avløpsrenseanlegg til både private utbyggere, kommuner og industri. Alle våre renseanlegg bygger på bruk av aktivt slam i en SBR-prosess.

Vår prosess kan tilpasses de strengeste krav både med tanke på renseresultater av organisk materiale og bakteriereduksjon. Våre standardiserte anlegg har en rensegrad på 90% på BOF og TotP, men kan enkelt optimaliseres for ytterligere rensing. SBR prosessen er meget robust og egner seg spesielt god til anlegg som må takle varierende belastning både i konsentrasjon og mengde.

Alle anleggene vi tilbyr, kan enkelt utvides dersom det er behov for det grunnet anleggenes moduloppbygging. Dette gjør at renseanlegget kan utvides i takt med hytteutbygging, boligfeltutbygging eller ved andre endringer. Investeringkostnadene kan fordeles utover flere år. 

 

Les mer

Containeranlegg

Mobile containeranlegg benyttes der det ikke er tilgang til kommunalt avløpsnett. Anleggene kan for eksempel rense avløpsvann fra sovebrakker, kontorbrakker, brakker med kjøkken, lump, etc.

Anleggene leveres i 10’ og 20’ isolerte containere med lys og varme, og plasseres på ferdig avrettet plate av grus, asfalt eller betong.

 

Les mer

Birketveit Renseanlegg

500 pe

Biovac prosjekterte inn et nytt renseanlegg for Birkeland kommune i eksisterende prosessbygg. Dette sparte kommunen for store summer.

Ytrehorn Renseanlegg

2260 pe

Biovac har i 2018 avsluttet montering og startet opp nytt hovedrenseanlegg for Hornindal Kommune. Prosessbygget til det gamle renseanlegget ble beholdt for å redusere byggekostnader.

LES MER

Nye Røysing Renseanlegg

SBR 0315, 000 pe

Tekst

LES MER

SALT

000 pe

SALT er mye. Ved åpningen var dette også verdens største sauna med en kapasitet opp til 100 personer i det største bygget. I tillegg har de fått på plass et storkjøkken. Med alt dette på plass, trenger man selvsagt sanitær og avløp. 

Kontakt prosjektavdelingen
Mulig med flere kryss

Firma eller kommune

Har du bilder, eller dokumenter som vil hjelpe oss i å besvare din henvendelse, kan du laste de opp her

Marius Eilertsen Skinlo

Avd. leder Prosjekt SBR

+47 97157418
marius.skinlo@biovac.no

Geir Vestby

Salgsleder prosjekt

+47 458 33 060
geir.vestby@biovac.no

Knut Eggum

Prosjektleder

+47 915 63 702
knut.eggum@biovac.no

Stig Atle Andersen

Prosjektleder

+47 412 08 198
stig.andersen@biovac.no