PUMPESTASJONER

Pumpestasjoner benyttes når du har behov for å flytte avløpsvann til kommunale eller private hovedledninger. Vi tilbyr også serviceavtale på våre pumpestasjoner gjennom vårt nettverk av serviceteknikere. 

1 hytte

Biovac Pumpestasjon 1

 

Biovac pumpestasjon for 1 hytte er produsert i rotasjonsstøpt polyetylen og leveres komplett med  avløpspumpe, koblingsfot, røropplegg, tilbakeslagsventil og alarm

 

  1 hytte 
  For nedgraving

 

LES MER OM BIOVAC PUMPESTASJON 1

For hus og hytter

Synconta Pumpestasjoner

 

Korrosjonsbestandig, polyetylentank i samsvar med EN 12050-1. Pumpestasjonen leveres med én pumpe eller to pumper.

 

LES MER OM SYNCONTA PUMPESTASJON

Pumpestyring for pumpestasjoner

Biovac PumpGuard

 

Biovac® pumpestyring gir deg full kontroll over din pumpestasjon. Styringsenheten kan plasseres der du selv ønsker, og du vil til enhver tid kunne følge med på driften av din pumpestasjon.

 

 

LES MER OM BIOVAC PUMPGUARD 

For Biovac FD5-20N GRP minirenseanlegg

Biovac Løftestasjon

 

Biovac® Løftestasjon er den optimale løsningen når det ikke er mulig med selvfall frem til renseanlegget.

 

  1-4 hus 
  For nedgraving

 

LES MER OM BIOVAC LØFTESTASJON 

Trenger du hjelp til valg av renseløsning?

Velg riktig anlegg til rett sted

Slapp av med markedets beste serviceavtale

Tips til deg som skal etablere nytt avløp

FOR SAMLET AVLØPSVANN

Biovac minirenseanlegg er et miljøvennlig alternativ for rensing av avløpsvann for de som ikke kan tilknyttes kommunalt avløp

LES MER

FOR GRÅVANN ELLER SAMLET AVLØPSVANN

Biovac filterbaserte renseanlegg er dimensjonert og tilpasset ulike forhold, og er spesielt egnet for særskilt sårbare områder

LES MER

SLAMSIKRING OG EKSTRA RENSING

I noen tilfeller må man ta ekstra hensyn til resipienten, enten fordi man ønsker å forlenge levetiden til infiltrasjonsgrøfter, eller fordi det finnes drikkevannskilder e.l. man ikke ønsker skal bli forurenset

LES MER

Komplette infiltrasjonspakker som sikrer enkel installasjon. Valg av pakkeløsning bestemmes av antall pe (personekvivalenter), brukstid og grunnforhold.