ETTERPOLERING OG SLAMSIKRING

I noen tilfeller må man ta ekstra hensyn til resipienten i forhold til utslipp av renset avløpsvann, enten fordi man ønsker å forlenge levetiden til infiltrasjonsgrøfter, eller fordi det finnes drikkevannskilder e.l. man ikke ønsker skal bli forurenset.

Slamsikring 1-3 hus

Slamsikring for tilbakeholdelse av slam og flytslam etter minirenseanlegg

 

Slamsikring leveres i 2 modeller. Slamsikringskum for selvfall, eller slamsikringskum med integrert pumpekum for pumping til ikke trykksatt utslippsgrøft.

Biovac® slamsikring med pumpekum leveres med pumpe og alarm, pumpevolum på 20 liter pr. pumpestøt. Alarmen kobles til styringsenheten i minirenseanlegget.

 

  1-3 hus 
  For nedgraving
  Slamtømmes ved behov. Min. hvert 4. år

 

LES MER OM  SLAMSIKRING

Etterpolering 1-10 hus

Etterpolering med UV-lys for bakteriefjerning.
Benyttes sammen med Biovac® minirenseanlegg

 

Etterpolering med Biovac® UV-Syklon når du trenger å fjerne bakterier til under 1000 tkb/100 ml.

 

  1-10 hus 
  For nedgraving
  Slamtømmes ved behov. Min. hvert 4. år

 

LES MER OM  UV-Syklon

Etterpolering 1-2 hus

Etterpoleringsfilter for tilbakeholdelse av næringsstoffer for inntil 2 hus, Benyttes sammen med Biovac® minirenseanlegg

 

Vannmettet etterpolering er beregnet for effektiv restfjerning av fosfor og organisk materiale. 

 

  1-2 hus 
  For nedgraving
  Slamtømmes ved behov. Min. hvert 4. år

 

LES MER OM VANNMETTET ETTERPOLERING

FOR SAMLET AVLØPSVANN

Biovac minirenseanlegg er et miljøvennlig alternativ for rensing av avløpsvann for de som ikke kan tilknyttes kommunalt avløp

LES MER

FOR GRÅVANN ELLER SAMLET AVLØPSVANN

Biovac filterbaserte renseanlegg er dimensjonert og tilpasset ulike forhold, og er spesielt egnet for særskilt sårbare områder

LES MER

SLAMSIKRING OG EKSTRA RENSING

I noen tilfeller må man ta ekstra hensyn til resipienten, enten fordi man ønsker å forlenge levetiden til infiltrasjonsgrøfter, eller fordi det finnes drikkevannskilder e.l. man ikke ønsker skal bli forurenset

LES MER

Komplette infiltrasjonspakker som sikrer enkel installasjon. Valg av pakkeløsning bestemmes av antall pe (personekvivalenter), brukstid og grunnforhold.