FILTERBASERTE RENSEANLEGG

Våre filterbaserte renseanlegg for gråvann og/eller samlet avløpsvann er dimensjonert og tilpasset ulike forhold og spesielt egnet for sårbare områder. Anleggene er 100 % biologiske filterbaserte renseanlegg, og oppnår høye renseeffekter blant annet på fosfor, organisk materiale og bakterier. 

Det benyttes ikke kjemikalier i renseprosessen. Det offentlige programmet for naturbasert avløpsteknologi (NAT-programmet 1994-97), dannet grunnlaget for tilvirkningen av VA- Miljøblad nr. 49 om våtmarksfiltre, nr. 59 om lukkede infiltrasjonsanlegg og nr. 60 om biologiske filtre for gråvann. Haco renseanlegg er dimensjonert og utformet innenfor kravene i de ulike miljøbladene med tilhørende dokumentasjon. Renseresultatet i Haco renseanlegg vil ikke påvirkes av ujevn bruk/ belastning og dette gjør at de også er velegnet for bruk på hytter. Anleggene er driftssikre, robuste og har lavt energiforbruk.

1 hytte, 6 sengeplasser

Gråvannsanlegg GV-H1

 

Gråvannsanlegget GV-H1 er beregnet for 1 hytte, men vi vil anbefale et større anlegg om belastningen vil komme til å overskride 6 sengeplasser og 3 måneders bruk i året.

 

  6 sengeplasser 
  For nedgraving
  Slamtømmes ved behov. Min. hvert 4. år

 

LES MER OM  GV -H1

2 hytter, 12 sengeplasser

Gråvannsanlegg GV-H2

 

Gråvannsanlegget GV-H2 er beregnet for 2 hytte, men vi vil anbefale et større anlegg om belastningen vil komme til å overskride 12 sengeplasser og 3 måneders bruk i året.

 

  12 sengeplasser 
  For nedgraving
  Slamtømmes ved behov. Min. hvert 4. år

 

LES MER OM  GV-H2

3 hytter, 18 sengeplasser

Gråvannsanlegg GV-H3

 

Gråvannsanlegget GV-H3 er beregnet for 3 hytter, men vi vil anbefale et større anlegg om belastningen vil komme til å overskride 18 sengeplasser og 3 måneders bruk i året.

 

  18 sengeplasser 
  For nedgraving
  Slamtømmes ved behov. Min. hvert 4. år

 

LES MER OM  GV-H3

1 hus (5 pe)

Gråvannsanlegg GV-B1

 

Gråvannsanlegget GV-B1 er beregnet for 1 hus, men vi vil anbefale et større anlegg om belastningen vil komme til å overskride normal husholdning (5 pe).

 

  5 pe 
  For nedgraving
  Slamtømmes etter behov, minimum hvert 4. år

 

LES MER OM  GV-B1

2 hus (10 pe)

Gråvannsanlegg GV-B2

 

Gråvannsanlegget GV-B2 er beregnet for 2 hus, men vi vil anbefale et større anlegg om belastningen vil komme til å overskride to normale husholdninger (10 pe).

 

  10 pe 
  For nedgraving
  Slamtømmes etter behov, minimum hvert 4. år

 

LES MER OM  GV-B2

1 hytte

Forbehandlingsanlegg FB-H1

 

Forbehandlingsanlegget FB-H1 er beregnet for samlet avløpsvann fra 1 hytte, og skal kombineres med infiltrasjon. Ved forbehandlings av avløpsvannet vil man kunne redusere infiltrasjonsarealet med inntil 75%

 

  5 pe 
  For nedgraving
  Slamtømmes hvert 2. år

 

LES MER OM  FB-H1

2 hytter

Forbehandlingsanlegg FB-H2

 

Forbehandlingsanlegget FB-H2 er beregnet for samlet avløpsvann fra 2 hytter, og skal kombineres med infiltrasjon. Ved forbehandlings av avløpsvannet vil man kunne redusere infiltrasjonsarealet med inntil 75%

 

  10 pe 
  For nedgraving
  Slamtømmes hvert 2. år

 

LES MER OM  FB-H2

1 hus

Forbehandlingsanlegg FB-B1

 

Forbehandlingsanlegget FB-B1 er beregnet for samlet avløpsvann fra 1 hus, og skal kombineres med infiltrasjon. Ved forbehandlings av avløpsvannet vil man kunne redusere infiltrasjonsarealet med inntil 75%

 

  5 pe 
  For nedgraving
  Slamtømmes hvert år

 

LES MER OM  FB-B1

FOR SAMLET AVLØPSVANN

Biovac minirenseanlegg er et miljøvennlig alternativ for rensing av avløpsvann for de som ikke kan tilknyttes kommunalt avløp

LES MER

FOR GRÅVANN ELLER SAMLET AVLØPSVANN

Biovac filterbaserte renseanlegg er dimensjonert og tilpasset ulike forhold, og er spesielt egnet for særskilt sårbare områder

LES MER

SLAMSIKRING OG EKSTRA RENSING

I noen tilfeller må man ta ekstra hensyn til resipienten, enten fordi man ønsker å forlenge levetiden til infiltrasjonsgrøfter, eller fordi det finnes drikkevannskilder e.l. man ikke ønsker skal bli forurenset

LES MER

Komplette infiltrasjonspakker som sikrer enkel installasjon. Valg av pakkeløsning bestemmes av antall pe (personekvivalenter), brukstid og grunnforhold.