FOR KOMMUNER OG KONSULENTER

Avløpsrenseanlegg for 50-25000 pe

Biovac har gjennom 40 år prosjektert og levert store avløpsrenseanlegg til private utbyggere, kommuner og industri. Alle våre renseanlegg bygger på bruk av aktivt slam i en SBR-prosess. Prosessen kan tilpasses de strengeste krav både med tanke på renseresultater av organisk materiale, fosfor og bakteriereduksjon.

Fleksibel rensing

Våre standardiserte anlegg har en rensegrad på 90% på BOF og TotP, men anleggene kan enkelt optimaliseres for ytterligere rensing, som f.eks. nitrogenfjerning.

SBR prosessen er meget robust og egner seg spesielt god til anlegg som må takle varierende belastning både i konsentrasjon og mengde. Alle anlegg er fullautomatiserte og kan leveres med fjernstyring/overvåking hvis ønskelig.

Godt egnet til utbygging

Grunnet anleggenes moduloppbygging, kan alle anleggene vi tilbyr, enkelt utvides dersom det er behov for det. Dette gjør at renseanlegget kan utvides i takt med f.eks. hytteutbygging, boligfeltutbygging eller ved andre endringer. Investeringkostnadene kan fordeles utover flere år.

Har du spørsmål om renseanlegg ved utbygging eller endring – ta kontakt med oss!

 

Kontakt prosjektavdelingen
Mulig med flere kryss

Firma eller kommune

Har du bilder, eller dokumenter som vil hjelpe oss i å besvare din henvendelse, kan du laste de opp her

Marius Eilertsen Skinlo

Avd. leder Prosjekt SBR

+47 97157418
marius.skinlo@biovac.no

Geir Vestby

Salgsleder prosjekt

+47 458 33 060
geir.vestby@biovac.no

Knut Eggum

Prosjektleder

+47 915 63 702
knut.eggum@biovac.no

Stig Atle Andersen

Prosjektleder

+47 412 08 198
stig.andersen@biovac.no

Birketveit Renseanlegg

500 pe

Biovac prosjekterte inn et nytt renseanlegg for Birkeland kommune i eksisterende prosessbygg. Dette sparte kommunen for store summer.

Ytrehorn Renseanlegg

2260 pe

Biovac har i 2018 avsluttet montering og startet opp nytt hovedrenseanlegg for Hornindal Kommune. Prosessbygget til det gamle renseanlegget ble beholdt for å redusere byggekostnader.

LES MER

Nye Røysing Renseanlegg

SBR 0315, 000 pe

Tekst

LES MER

SALT

000 pe

SALT er mye. Ved åpningen var dette også verdens største sauna med en kapasitet opp til 100 personer i det største bygget. I tillegg har de fått på plass et storkjøkken. Med alt dette på plass, trenger man selvsagt sanitær og avløp. 

Små avløpsrenseanlegg ≤ 50 pe for rensing av avløpsvann fra hus og hytter. For inntil 10 boenheter (50 pe)

Store avløpsrenseanlegg > 50 pe. Både nyetableringer og rehabiliteringer. Fra 70 pe og oppover. Faller inn under kapittel 13 i Forurensningsforskriften.

Pumpestasjoner benyttes når du har behov for å flytte avløpsvann til kommunale eller private hovedledninger. Vi tilbyr også serviceavtale på våre pumpestasjoner gjennom vårt nettverk av serviceteknikere.