SMÅ AVLØPSRENSEANLEGG

Avløpsrenseanlegg for inntil 10 husstander/50 personekvivalenter (pe)

Mindre private renseanlegg har blitt svært populære de siste årene på grunn av deres evne til å behandle avløpsvann på en effektiv måte samtidig som de minimerer miljøpåvirkningen. Disse anleggene er ofte laget som småskala renseanlegg, og du finner dem gjerne på landsbygda eller i avsidesliggende områder der tilgangen til sentraliserte behandlingsanlegg er begrenset.

En av de viktigste fordelene med et små renseanlegg er at de tillater behandling av avløpsvann nær kilden. Dette eliminerer behovet for å etablere lange strekk med rørledninger, som kan være svært kostbart. I tillegg har disse anleggene mindre arealbehov enn sentraliserte anlegg, noe som gjør dem til et mer bærekraftig alternativ for landsbygdas befolkning. Små avløpsrenseanlegg blir stadig viktigere i Norge, ettersom befolkningen fortsetter å vokse og etterspørselen etter bærekraftige avløpsløsninger øker. Samlet sett er de mindre private renseanleggene en vesentlig del av Norges arbeid med å håndtere kloakk på en bærekraftig måte. De er kostnadseffektive og miljøvennlige, og de gir en pålitelig og bærekraftig løsning for behandling av avløpsvann i områder med spredt bebyggelse.

Minirenseanlegg

Biovac® minirenseanlegg er tilpasset nordiske forhold, og oppfyller lovens krav til 90 % fjerning av fosfor (Tot-P) og organisk stoff (BOF5). Ved strengere rensekrav, kan Biovac minirenseanlegg enkelt kombineres med en etterpoleringsløsning. Anleggene innehar SINTEF teknisk godkjenning, og er i tillegg testet og godkjent for variabel belastning.

Våre mest populære minirenseanlegg er de for nedgraving. Her får du hele renseprosessen i én og samme tank. Vi har ingen løse, eller elektriske komponenter i selve kamrene, og renseprosessen foregår ved hjelp av oksygen. Vi tilsetter også et flokkuleringsmiddel for å skille ut fosforet før det rensede avløpsvannet ledes ut til resipient.

Om du ikke har mulighet for å grave ned anlegg, har vi også løsninger for plassering i anleggsrom.

 

Gå til produktene

Filterrenseanlegg

Våre filterrenseanlegg for gråvann benyttes der toalettavløpet går til tett tank, eller har en annen separat løsning. Anleggene er dimensjonert og tilpasset nordiske forhold, og er spesielt egnet for sårbare områder.

Anleggene er 100 % biologiske filterbaserte renseanlegg, og oppnår høye renseeffekter på bl.a. fosfor, organisk stoff og bakterier. Det benyttes ikke kjemikalier i renseprosessen. Alle våre filterrenseanlegg er dimensjonert og utformet iht. standardene VA-Miljøblad nr. 59 (lukkede infiltrasjonsanlegg) og nr. 60 (biologiske filtre for gråvann).

Renseresultatet i disse anleggene vil ikke påvirkes av ujevn bruk/belastning, noe som gjør dem velegnet for bruk på hytter/fritidsboliger. Anleggene er driftssikre, robuste og har lavt energiforbruk.

 

Gå til produktene

Etterpolering

En etterpoleringsløsning skal benyttes sammen med et minirenseanlegg i de tilfeller det er ekstra strenge rensekrav til avløpsvannet som skal slippes ut i naturen.

Hvilken løsning man skal velge er avhengig av hva man ønsker mindre utslipp av. Om f.eks.  avløpsvannet skal ut i et område med drikkevannskilder og/eller badeplasser, vil det gjerne være strengere krav til bl.a. bakteriefjerning.

Eller det kan være et vassdrag, eller en innsjø som har problemer med gjengroing. Da vil løsningen være en etterpolering med en effektiv tilbakeholdelse av restorganisk stoff og fosfor.

Og noen ganger ønsker man en ekstra forsikring mot slamflukt slik at en evt. filtergrøft skal få en lengre levetid.

Uansett problemstilling, har Biovac løsningen.

 

Gå til produktene

Infiltrasjon

Mange steder i Norge er tradisjonell infiltrasjonsløsning den foretrukne løsningen for rensing av private avløp der man ikke kan koble seg på offentlig kloakk.

 

Gå til produktene

Finn lokal forhandler

Du kan også kontakte en av våre sertifiserte forhandlere direkte. Om du ikke finner en forhandler akkurat der du bor, kontakt Biovac så hjelper vi deg videre.

Bestill gratis befaring her

Vlad Michael Kozlov

Salgssjef

+47 918 82 733
vlad.kozlov@biovac.no

Mariann Zimmer

Regionsansvarlig Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland

+47 966 28 108
mariann.zimmer@biovac.no

Elisabeth Jensen

Kundekonsulent

+47 91578406
elisabeth.jensen@biovac.no

Fredrik Martinsen

Kundekonsulent

+47 480 12 949
fredrik.martinsen@biovac.no

Marita Katjana Rochmann Iversen

Markedskonsulent

+47 916 97 923
marita.iversen@biovac.no

NYHET!

Vi tilbyr nå gunstig finansiering gjennom SVEA ved kjøp av renseanlegg.

Les mer