Seksjon
Skjema
Aktuelt
En sparringspartner med gode løsninger 

Intervju med Eskil Møllegaard, Teknisk direktør i Biovac

At et kloakkrenseanlegg er gammelt behøver ikke være ensbetydende med at det må etableres et helt nytt anlegg. Nøkkelen er rehabilitering og løsninger der deler av de eksisterende anleggene gjenbrukes. 

Les mer

Prosjektavdelingen
Kontakt vår prosjektavdeling

Har du spørsmål rundt større avløpsrenseanlegg, store pumpestasjoner, mobile renseanlegg eller rehabilitering av eldre kommunale renseanlegg, står våre ingeniører og prosjektledere klare til å bistå deg

Kontakt oss

Referanseanlegg
Birketveit Renseanlegg

500 pe

Biovac prosjekterte inn et nytt renseanlegg for Birkeland kommune i eksisterende prosessbygg. Dette sparte kommunen for store summer.

Referanseanlegg
Nye Røysing Renseanlegg

SBR 0315, 000 pe

Tekst

LES MER