BIOVAC TRYGG

Biovac Trygg er en utvidet serviceavtale som gir deg som kunde forutsigbarhet mht. driftskostnadene tilknyttet ditt Biovac minirenseanlegg
 • Biovac® Trygg gjør at utgifter knyttet til reparasjoner og utskifting av deler på ditt Biovac minirenseanlegg, dekkes av Biovac Environmental Technology AS
 • Biovac® Trygg gir deg kontroll på driftskostnadene – ingen uforutsette utgifter
 • Hvis delene ikke kan repareres, dekker vi ny komponent

1. Varighet

Avtalen trer i kraft fra bestillingsdato. Ordningen blir dog ikke gjeldende før etter første gjennomførte service etter at avtalen er signert.

Avtalen gjelder for minimum 1 år og må sies opp innen 2 mnd før avtaleperiodens utløp. Avtalen termineres i de fall der Biovac Environmental Technology AS (Biovac) har uoppgjorte krav mot anleggseier. Biovac har rett til å si opp avtalen uten videre begrunnelse. Avtalen vil da gjelde for den perioden det er betalt for.

Ved eierskifte kan ny eier velge å videreføre Biovac Trygg i sin serviceavtale. Ny kunde vil i så fall bli fakturert for neste periode med Biovac Trygg

 

2. Satser inkl. mva. (pr. 01.01.2023)

  • Biovac Trygg FD5/5N kr. 950,- pr. år
  • Biovac Trygg FD10/10N kr. 1 341,- pr. år
  • Biovac Trygg FD15/15N kr. 2 632,- pr. år
  • Biovac Trygg FD20/20N kr. 3 565,- pr. år
  • Biovac Trygg FD25 kr. 4 481,- pr. år
  • Biovac Trygg FD30N kr. 5 177,- pr. år
  • Biovac Trygg FD35 kr. 6 162,- pr. år
  • Biovac Trygg FD40N kr. 6 892,- pr. år
  • Biovac Trygg FD50N kr. 7 757,- pr. år

Årlig kostnad faktureres forskuddsvis i januar måned hvert år Egenandeler knyttet til ekstraordinær serviceutrykning vil være kr. 1 044,- inkl. mva. pr. utrykning

 

3. Kundens ansvar/hva som må dekkes av kunden

  • Kunden vil selv være ansvarlig for feil som har inntruffet før avtalen blir gjort gjeldende
  • Kunden er selv ansvarlig for feil som er fremkommet ved overlegg/grov uaktsomhet/feil bruk
  • Kosmetiske feil dekkes ikke av Biovac® Trygg
  • Feil som følge av manglende overholdelse av brukerinstruks/egenkontroll
  • Feil forårsaket av naturskade, eller skade på tank (dekkes normalt av forsikringer)

 

4. Biovac Environmental Technology AS (Biovac) sitt ansvar

  • Biovac plikter å reparere eller bytte komponenter som nedsetter anleggets funksjoner
  • Biovac skal ikke ta fratrekk for alder ved bytte av komponenter
  • Reparasjoner og komponenter som blir byttet ved et ordinært servicebesøk skal ikke belastes med egenandel

 

5. Fornyelse

  • Avtalen løper automatisk inntil den skriftlig sies opp av en av partene. Om avtalen termineres på grunn av uoppgjorte krav mot anleggseier, må det evt. inngås ny avtale når kravene er innfridd

 

6. Andre forhold

  • Avtalen er basert på Biovac sine historiske erfaringer med ekstraordinære kostnader for kunder. Skulle disse kostnadene øke betraktelig har Biovac rett til å øke prisene på avtalen utover normal indeksregulering. Øker prisen med mer enn 5 % i løpet av 1 år, har kunden rett til å fravike oppsigelsestiden på 2 mnd. Avtalen kan kun inngås for anleggene som er listet under pkt. 2

Bestill Biovac Trygg - en utvidet serviceavtale