BIOVAC TRYGG

Biovac® Trygg er en utvidet serviceavtale som gir deg som kunde forutsigbarhet mht. driftskostnadene tilknyttet ditt Biovac minirenseanlegg
 • Biovac® Trygg gir deg kostnadskontroll etter garantitiden utløper
 • Biovac® Trygg kan tegnes ved kjøp av Biovac® minirenseanlegg, eller senest før utløpet av garantitiden.
 • Du kan også tegne Biovac® Trygg dersom du overtar en eiendom, og gammel eier hadde gyldig avtale om Biovac® Trygg
 • Med Biovac® Trygg vil utgifter til reparasjoner og utskifting av deler på ditt Biovac® minirenseanlegg, bli dekket av Biovac
 • Med Biovac® Trygg får du full kontroll på driftskostnadene

 

Biovac® Trygg produktark

1. Avtaleinngåelse

Avtale om Biovac® Trygg må bestilles senest før utgangen av garantitiden (2 år fra kjøpsdato) for gjeldende Biovac® minirenseanlegg. Avtalen trer i kraft fra bestillingsdato. 

2. Varighet

 • Avtalen gjelder for minimum 1 år. Anleggseier kan etter det si opp avtalen når som helst innen 2 måneder før avtaleperiodens utløp.
 • Avtalen termineres dersom Biovac Environmental Technology AS (Biovac) har uoppgjorte krav mot anleggseier.
 • Biovac har rett til å si opp avtalen uten videre begrunnelse. Avtalen vil da gjelde for den perioden det er betalt for.
 • Ved eierskifte kan ny eier velge å videreføre Biovac® Trygg i sin serviceavtale. Ny kunde vil i så fall bli fakturert for neste periode med Biovac® Trygg.

3. Satser inkl. mva. (fra 12.02.2024)

For anleggstype

Pris pr år*

Biovac® Standard 1/Dynamic 1/Inhouse 1 (FD5/5N)

1 795,-

Biovac® Dynamic 2 (FD10N)

2 225,-

Biovac® Dynamic 3 (FD15N)  

3 646,-

Biovac® Dynamic 4 (FD20N) 

4 671,-

Biovac® Dynamic 6 (FD30N)  

5 928,-

Biovac® Dynamic 8 (FD40N)

8 331,-

Biovac® Dynamic 10 (FD50N) 

9 284,-

*Alle priser er inkludert merverdiavgift, og faktureres forskuddsvis i januar måned hvert år.
Egenandel knyttet til ekstraordinær serviceutrykning er kr. 1 149,- inkl. mva pr. utrykning. 

4. Kundens ansvar/hva som må dekkes av kunden

 • Kunden er selv ansvarlig for feil som er fremkommet ved overlegg/uaktsomhet/feil bruk.
 • Kunden er ansvarlig for slamtømming og rengjøring av anlegget.
 • Kosmetiske feil dekkes ikke av Biovac® Trygg.
 • Feil som følge av manglende overholdelse av gjeldende instrukser og anvisninger.
 • Feil forårsaket av naturskade, eller skade på tank må evt. forsikres gjennom forsikringsselskap.

5. Biovac Environmental Technology AS (Biovac) sitt ansvar

 • Biovac plikter å reparere eller bytte komponenter som nedsetter anleggets funksjoner
 • Biovac skal ikke ta fratrekk for alder ved bytte av komponenter.
 • Reparasjoner og komponenter som blir byttet ved et ordinært servicebesøk skal ikke belastes med egenandel.

6. Fornyelse

 • Avtalen løper automatisk inntil den skriftlig sies opp av en av partene. Om avtalen termineres på grunn av uoppgjorte krav mot anleggseier, må det evt. inngås ny avtale når kravene er innfridd.

6. Andre forhold

 • Avtalen er basert på Biovac sine historiske erfaringer med ekstraordinære kostnader for kunder. Skulle disse kostnadene øke betraktelig har Biovac rett til å øke prisene på avtalen utover normal indeksregulering. Øker prisen med mer enn 5 % i løpet av 1 år, har kunden rett til å fravike oppsigelsestiden på 2 mnd.
 • Avtalen kan kun inngås for anleggstypene listet under pkt. 3.

Bestill Biovac Trygg - en utvidet serviceavtale