Tjenester

Biovac tilbyr en rekke tjenester knyttet til avløpsanlegg og avløpshåndtering.

Biovac kan hjelpe deg med utslippssøknaden

Om du ikke ønsker å påta seg alt papirarbeidet i forbindelse med søknadsskrivingen, kan vi hjelpe deg med dette. Denne tjenesten gjelder for små avløpsrenseanlegg. For prosjektering av større renseanlegg, se her.

For å kunne hjelpe deg trenger vi følgende informasjon:

  • Dokumentasjon og informasjon om prosjektet (prosjektbeskrivelse m/tegning) inkl. navn og kontaktinfo på tiltakshaver
  • Dokumentasjon og informasjon om hvem som skal prosjektere anlegget (PRO)
  • Dokumentasjon og informasjon om hvem som skal utføre jobben (UTF)

 

Les mer

Prosjektering og konsulenttjenester

Prosjektavdelingen består av personell med nødvendig fagkompetanse innen prosess, prosjektledelse, elektro og automasjon, tegning og design samt service og montasje.

Dette gjør at vi kan levere komplett underlag slik som prosessberegninger, tegninger og løsninger tilpasset ditt behov.

 

Les mer

Gratis og uforpliktende befaring

Det viktigste ved valg av renseløsning er riktig anlegg på rett sted

På befaringen foretar vår representant/forhandler en enkel behovsanalyse basert på kommunens krav, ditt behov, og de lokale forholdene. Du vil få råd om valg av anleggstype, plassering og resipient. Målet med befaringen er å sørge for at riktig anlegg kommer på rett sted.

 

Les mer

Service, drift og vedlikehold

Montering, drift og service utføres av vårt landsdekkende nettverk av sertifiserte serviceteknikere. I tillegg har vi egne montasjeledere, automasjonsingeniører og teknikere dedikert til våre større prosjekterte renseanlegg. Disse innehar solid kunnskap og lang erfaring med Biovac® avløpsrenseanlegg.

Les mer om serviceprogrammet for små renseanlegg her.

Anleggene er utformet på den måten at renseprosessen starter først når det er tilstrekkelig med avløpsvann i mottakstanken. I perioder med lav eller ingen tilrenning, vil anlegget bli stående på “vent”. Dette bidrar blant annet til lav slamproduksjon og lavt forbruk av kjemikalier, noe som igjen gir lavere driftskostnader.

Det ligger store besparelser i bruk av Biovac® renseanlegg. Store poster på driftsbudsjettet er erfaringsmessig lønninger og drift av ventilasjonssystemer.

 

Les mer