Befaring

Det viktigste ved valg av renseløsning er riktig anlegg på rett sted. Derfor tilbyr Biovac gratis og uforpliktende befaring utført av vårt sertifiserte forhandlernettverk. 

På befaringen foretar vår representant/forhandler en enkel behovsanalyse basert på kommunens krav, ditt behov, og de lokale forholdene. Du vil få råd om valg av anleggstype, plassering og resipient. Målet med befaringen er å sørge for at riktig anlegg kommer på rett sted.

Bestill gratis befaring her