Service

Biovac har et landsomfattende servicekorps, og vi tegner alltid serviceavtale med anleggseieren der kommunen krever det.

Dette betyr at du som anleggseier kan være trygg på at tilsyn og vedlikehold til enhver tid utføres forskriftsmessig av sertifiserte serviceteknikere.

FINN LOKAL SERVICETEKNIKER

Trenger du å komme i kontakt med den lokale serviceteknikeren, finner du kontaktinformasjon ved å søke på gjeldende område/sted i søkeruten:

Om serviceprogrammet

Biovac tilbyr serviceavtale på alle avløpsanlegg levert av Biovac, det være seg minirenseanlegg, gråvannsanlegg, infiltrasjonsanlegg, pumpestasjoner, etc.

Gjennom vårt landsdekkende nettverk av sertifiserte serviceteknikere ivaretar vi anleggene og sørger for at de til enhver tid fungerer optimalt.

Avhengig av anleggstype har vi faste serviceintervaller på 4, 6 eller 12 måneder. På hvert servicebesøk ser vi til at alle komponentene fungerer som de skal. Vi tar prøver, og finjusterer rensesyklus og evt. kjemikalier slik at anlegget alltid renser optimalt iht. krav om rensegrad.

I tillegg står våre serviceteknikere til disposisjon om det skulle være behov for det utenom de faste servicebesøkene. Biovac tar seg også av rapportering til kommunen, som gjerne vil følge med på alle utslippspunktene innenfor deres ansvarsområde.

 

Les mer

Les også om service, drift og vedlikehold på større renseanlegg her.

Biovac Trygg

Biovac Trygg er en utvidet serviceavtale som gir deg som kunde forutsigbarhet mht. driftskostnadene tilknyttet ditt Biovac minirenseanlegg

  • Biovac® Trygg gjør at utgifter knyttet til reparasjoner og utskifting av deler på ditt Biovac minirenseanlegg, dekkes av Biovac Environmental Technology AS
  • Biovac® Trygg gir deg kontroll på driftskostnadene – ingen uforutsette utgifter
  • Hvis delene ikke kan repareres, dekker vi ny komponent

 

Les mer og bestill Biovac Trygg

Når anlegget bytter eier

Alle minirenseanlegg krever at det tegnes en serviceavtale for at utslippstillatelsen skal være gyldig. I enkelte kommuner gjelder dette også for gråvannsanlegg.

Ved salg av eiendom plikter anleggseier å informere ny eier om krav i gjeldende utslippsavtale, og at eksisterende serviceavtale sies opp fra overtakelsesdato. Kontaktinformasjon til ny eier skal meddeles Biovac Environmental Technology AS.

 

Meld inn eierskifte

Hvis alarmlampa lyser...

Hvis alarmlampa lyser på et Biovac minirenseanlegg i mer enn 5 timer må du ringe din lokale servicetekniker. Ofte skyldes alarmen høy vannstand, og det vil normalt rette seg av seg selv hvis man ikke tilfører mer vann til anlegget.

Alarm på anlegget kan også komme av andre forhold. Det er derfor det er viktig å kontakte servicetekniker om alarmen vedvarer. Har du minirenseanlegg med SBR-controller kan du også selv sjekke hva alarmen skyldes.

 

Les flere spørsmål og svar