FOR UTBYGGERE OG GRUNNEIERE

For utbyggere og grunneiere

Planlegger og utvikler du hytte-/boligfelt? Eller er du en grunneier med planer om å utvikle eiendom for bolig og/eller næringsformål? Eller driver du anleggsvirksomhet, og trenger et midlertidig avløpsanlegg til f.eks. brakkerigg?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne den optimale avløpsløsningen for nettopp ditt prosjekt!

Bestill gratis befaring her

Vlad Michael Kozlov

Salgssjef

+47 918 82 733
vlad.kozlov@biovac.no

Mariann Zimmer

Regionsansvarlig Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland

+47 966 28 108
mariann.zimmer@biovac.no

NYHET!

Vi tilbyr nå gunstig finansiering gjennom SVEA ved kjøp av renseanlegg.

Les mer

PROSJEKTERTE RENSEANLEGG

Biovac har gjennom 40 år levert store avløpsrenseanlegg til både private utbyggere, kommuner og industri. Alle våre renseanlegg bygger på bruk av aktivt slam i en SBR-prosess.

LES MER

ALT I EN TANK

Store prefabrikkerte Biovac® avløpsrenseanlegg for nedgraving passer spesielt godt der kunden ønsker en økonomisk løsning på steder hvor man ønsker å unngå store prosessbygg.

Les mer

BÆREKRAFTIG GJENBRUK

At et kloakkrenseanlegg er gammelt behøver ikke være ensbetydende med at det må etableres et helt nytt anlegg. Nøkkelen er rehabilitering og løsninger der deler av de eksisterende anleggene gjenbrukes.

Les mer

MOBILE RENSEANLEGG

Containeranlegg benyttes der det ikke er tilgang til kommunalt avløpsnett. Anleggene kan for eksempel rense avløpsvann fra sovebrakker, kontorbrakker, brakker med kjøkken, etc.

Les mer

FOR SAMLET AVLØPSVANN

Biovac minirenseanlegg er et miljøvennlig alternativ for rensing av avløpsvann for de som ikke kan tilknyttes kommunalt avløp

LES MER

FOR GRÅVANN ELLER SAMLET AVLØPSVANN

Biovac filterbaserte renseanlegg er dimensjonert og tilpasset ulike forhold, og er spesielt egnet for særskilt sårbare områder

LES MER

SLAMSIKRING OG EKSTRA RENSING

I noen tilfeller må man ta ekstra hensyn til resipienten, enten fordi man ønsker å forlenge levetiden til infiltrasjonsgrøfter, eller fordi det finnes drikkevannskilder e.l. man ikke ønsker skal bli forurenset

LES MER

Komplette infiltrasjonspakker som sikrer enkel installasjon. Valg av pakkeløsning bestemmes av antall pe (personekvivalenter), brukstid og grunnforhold.