MINIRENSEANLEGG

Et minirenseanlegg for avløpsvann er en moderne og effektiv måte å rense avløpsvann på. Det er en lokal løsning som kan brukes der det ikke er tilgang til offentlig avløpsnett. Minirenseanlegg består av en rekke rensetrinn som bruker biologiske prosesser og andre teknologier for å rense avløpsvannet. Biovac har anlegg i ulike størrelser og kan imøtekomme alle krav til kapasitet og rensegrad.

1 hus/hytte (5 pe)

Biovac Dynamic 1

 

Biovac Dynamic 1 (FD5N GRP) består av en 5,9 m³ glassfibertank, og brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig/fritidsbolig. Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

 

  5 PE 
  For nedgraving
  Slamtømmes 1 gang pr år

 

LES MER OM BIOVAC DYNAMIC 1

2 hus/hytter (10 pe)

Biovac Dynamic 2

 

Biovac Dynamic 2 (FD10N GRP) består av en 7,8 m3 glassfibertank for nedgraving, og brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig/fritidsbolig. Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

 

  10 PE 
  For nedgraving
  Slamtømmes 1 gang pr år

 

LES MER OM BIOVAC DYNAMIC 2

3 hus/hytter (15 pe)

Biovac Dynamic 3

 

Biovac Dynamic 3 (FD15N GRP) består av en 11,3 m3 glassfibertank for nedgraving, og brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig/fritidsbolig. Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

 

  15 PE 
  For nedgraving
  Slamtømmes 1-2 ganger pr. år

LES MER OM BIOVAC DYNAMIC 3

4 hus/hytter (20 pe)

Biovac Dynamic 4

 

Biovac Dynamic 4 (FD20N GRP) består av en 14 m3 glassfibertank for nedgraving, og brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig/fritidsbolig. Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

 

  20 PE 
  For nedgraving
  Slamtømmes 1-2 ganger pr. år

 

LES MER OM BIOVAC DYNAMIC 4

6 hus/hytter (30 pe)

Biovac Dynamic 6

 

Biovac Dynamic 6 (FD30N GRP) består av en 17,2 m3 glassfibertank for nedgraving, og brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig/fritidsbolig. Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

 

  30 PE 
  For nedgraving
 

Slamtømmes 1-2 ganger pr. år

 

LES MER OM BIOVAC DYNAMIC 6

8 hus/hytter (40 pe)

Biovac Dynamic 8

 

Biovac Dynamic 8 (FD40N GRP) består av en 17,2 m3 glassfibertank for nedgraving, og brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig/fritidsbolig. Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

 

  40 PE 
  For nedgraving
  Slamtømmes 1-2 ganger pr. år

 

LES MER OM BIOVAC DYNAMIC 8

10 hus/hytter (50 pe)

Biovac Dynamic 10

 

Biovac Dynamic 10 (FD50N GRP) består av en 25,8 m3 glassfibertank for nedgraving, og brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig/fritidsbolig. Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

 

  50 PE 
  For nedgraving
  Slamtømmes 1-2 ganger pr. år

 

LES MER OM BIOVAC DYNAMIC 10

1 hus/hytter (5 pe)

Biovac Inhouse 1

 

Biovac® Inhouse 1 (FD 5) er vårt minste renseanlegg for plassering i anleggsrom. Anlegget består av mottakstank og reaktortank, i tillegg til fire slamtørkere. Trenger ikke slamtømmes med sugebil.

 

  5 PE 
  For plassering i anleggsom

 

LES MER OM BIOVAC INHOUSE 1

Vlad Michael Kozlov

Salgssjef

+47 918 82 733
vlad.kozlov@biovac.no

Mariann Zimmer

Regionsansvarlig Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland

+47 966 28 108
mariann.zimmer@biovac.no

NYHET!

Vi tilbyr nå gunstig finansiering gjennom SVEA ved kjøp av renseanlegg.

Les mer

Trenger du hjelp til valg av renseløsning?

Velg riktig anlegg til rett sted

Slapp av med markedets beste serviceavtale

Tips til deg som skal etablere nytt avløp

Finn lokal forhandler

Du kan også kontakte en av våre sertifiserte forhandlere direkte. Om du ikke finner en forhandler akkurat der du bor, kontakt Biovac så hjelper vi deg videre.

FOR SAMLET AVLØPSVANN

Biovac minirenseanlegg er et miljøvennlig alternativ for rensing av avløpsvann for de som ikke kan tilknyttes kommunalt avløp

LES MER

FOR GRÅVANN ELLER SAMLET AVLØPSVANN

Biovac filterbaserte renseanlegg er dimensjonert og tilpasset ulike forhold, og er spesielt egnet for særskilt sårbare områder

LES MER

SLAMSIKRING OG EKSTRA RENSING

I noen tilfeller må man ta ekstra hensyn til resipienten, enten fordi man ønsker å forlenge levetiden til infiltrasjonsgrøfter, eller fordi det finnes drikkevannskilder e.l. man ikke ønsker skal bli forurenset

LES MER

Komplette infiltrasjonspakker som sikrer enkel installasjon. Valg av pakkeløsning bestemmes av antall pe (personekvivalenter), brukstid og grunnforhold.