<p>Biovac Inhouse 1 MG </p>

Biovac Inhouse 1 MG 

1 hus/hytter (5 pe)

Biovac Inhouse 1

 

Biovac® Inhouse er et minirenseanlegg for plassering i anleggsrom. Anlegget består av mottakstank og reaktortank, i tillegg til fire slamtørkere, og er laget for samlet husholdningsavløp.

Anlegget kan leveres med mottakstank for nedgraving (std), og mottakstank for plassering på gulv (MG). Fordi anlegget er utstyrt med slamtørkere, kan de installeres på steder der slamtømmebil ikke kommer til.


Det er viktig å forholde seg til spesifikke krav til anleggsrom.  Se "Krav til anleggsrom". Anlegget krever minimum 3 servicebesøk pr. år. 

 

  5 PE 
  For plassering i anleggsrom

Beskrivelse

  • Krever ikke tømming med sugebil
  • Biovac SBR renseteknologi.
  • Slamsekkene byttes av servicetekniker i forbindelse med servicebesøk
  • Alle komponenter er lett tilgjengelig for service og tilsyn
  • Testet og godkjent for bruk med variabel belastning. Eks. hytter/fritidsboliger
  • Innehar SINTEF teknisk godkjenning i henhold til EN 12566-3

Krav til anleggsrom

Biovac® Inhouse Std. leveres med mottakstank for nedgraving. Biovac Inhouse MG leveres med mottakstank på gulv. Anleggene plassbygges iht. standard oppsett. Dette gjøres av Biovac sine servicerepresentanter.

KRAV TIL SANITÆRE INSTALLASJONER

Anleggsrommet skal bygges som våtrom, det vil si det skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasje og kondens.
Anleggsrommet er kun ment for minirenseanlegg, og skal ikke brukes som lagerrom, eller utstyres med f.eks. toalett, dusj, vaskemaskin e.l.

For å kunne utføre service og renhold, må anleggsrommet utstyres med håndvask.
I tillegg må det være et vannuttak med påmontert hurtigkobling med Ballofix innv. gjenge 1/4”. Vanntrykket må være mellom 3 og 6 bar. Alternativt benyttes kompressor som bestilles fra Biovac, og blir et tillegg i leveransen.

Det skal være støpt gulv med glatt overflate i anleggsrommet. F.eks stålpusset betong.
Det skal være sluk i rommet, men det må ikke være fall i den delen av rommet hvor reaktortanken skal stå.

KRAV TIL ELEKTRISKE INSTALLASJONER

Elektriske installasjoner i anleggsrom, må tilfredsstille gjeldende krav for våtrom.
Anlegget skal ha egen 16A kurs, jordfeilbryter og overspenningsvern. Rommet må utstyres med to stikkontakter.

For å opprettholde god biologisk nedbryting i anlegget, skal temperaturen i anleggsrommet alltid være over 10°C ved gulv. Rommet må derfor fullisoleres.

Anleggsrommet skal også ha egen, permanent belysningog være utstyrt med avtrekksvifte. 
Avløpsnettet skal være luftet over tak iht. gjeldende sanitærforskrift.

Anleggseier er ansvarlig for at det blir lagt signalkabel fra anlegg til alarmlampe. Alarmlampe monteres så av servicetekniker og plasseres slik at den er lett synlig og tilgjengelig for både huseier og servicetekniker. 


MINSTEKRAV TIL ROMSTØRRELSE

Biovac® Inhouse 1 Std.: Lengde: 2,4 m / Bredde: 2,85 m / Høyde: Min. 2 m
Biovac® Inhouse 1 MG: Lengde: 3,3 m / Bredde: 3,0 m / Høyde: Min. 2 m

<p>Biovac Inhouse 1 Std</p>

Biovac Inhouse 1 Std

<p>Biovac Inhouse 1 MG</p>

Biovac Inhouse 1 MG

Biovac Inhouse 1 Std./MG

Antall PE 5
Antall boenheter 1
Kapasitet 1000 liter/døgn
Slamlager 2 x 0,12 m3 slamtørker
Pumpe Sulzer MF 324
Kompressor Hiblow 120
Strømforbruk 0,52-3,64 kWt/døgn
Elektrisk tilførsel 15A jordfeilautomat 30mA

Last ned dokumentasjon

Produktinformasjon Biovac Inhouse 1 (FD 5)
Veileder for utforming av anleggsrom Biovac Inhouse 1 Std.
Veileder for utforming av anleggsrom Biovac Inhouse 1 MG
Tegning Biovac Inhouse 1 Std.
Tegning Biovac Inhouse 1 MG
 Slamtømmeinstruks Biovac Inhouse
   

Trenger du hjelp til valg av renseløsning?

Velg riktig anlegg til rett sted

Slapp av med markedets beste serviceavtale

Tips til deg som skal etablere nytt avløp