2 hus/hytter (10 pe)

Biovac Biovac Dynamic 2

 

Biovac Dynamic 2 (FD10N GRP)består av en 7,8 m3 glassfibertank for nedgraving, og brukes ved utslipp av samlet avløpsvann fra helårsbolig/fritidsbolig. Ved utslipp til infiltrasjon anbefaler vi at det nedsettes en slamsikringskum i etterkant av anlegget.

Anlegget skal ikke etterfylles med vann etter tømming, og det er ingen bevegelige deler i reaktoren. Kort sagt, et smart og trygt valg.

Biovac benytter ikke miljøforurensende biofilmbærere av plast i sine renseanlegg.

 

  10 PE 
  For nedgraving
  Slamtømmes 1 gang pr år

Beskrivelse

 • Styreskap over bakken
 • Fleksibel plassering i byggegrop
 • PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.
 • Kan kombineres med skjøtehals (maks 50 cm)
 • Biovac SBR renseteknologi
 • Ingen bevegelige deler i prosessen
 • Stort slamlager
 • Kan ved behov kombineres med ulike løsninger for etterpolering
 • Testet og godkjent for bruk med variabel belastning. Eks. hytter/fritidsboliger
 • Innehar SINTEF teknisk godkjenning i henhold til EN 12566-3. TG nr. 20108

 

Anlegget har til sammen tre kammer:

 • Kombinert mottakskammer/ pumpekammer
 • Slamlager
 • Reaktorkammer

Biovac Dynamic 2

Antall PE 10
Antall boenheter 2
Kapasitet 2000 liter/døgn
Effektivt slamlager 3700 liter
Lengde 4220 mm
Bredde 1620 mm
Høyde 2170 mm
Innløp fra bunn 1490 mm
Innløp fra topp 670 mm
Utløp fra bunn 1390 mm
Utløp fra topp 790 mm
⌀ Innløp 110 mm
⌀ Utløp 110 mm
⌀ Hals 800 mm
Evt. skjøtehals 500/1000 mm
Vekt 410 kg
Matepumpe Mammut, luft
Kompressor HP-150 230V x 2
Styring SBR Controller
Strømforbruk 2,1-3,5 kWt/døgn
Elektrisk tilførsel 15A jordfeilautomat 30mA

Last ned dokumentasjon

Produktinformasjon Dynamic 2 (FD10N GRP)
Monteringsanvisning Dynamic 2 (FD10N GRP) 
Brukerinstruks for anlegg med Biovac SBR Controller
Slamtømmeinstruks Dynamic (5-50N GRP)

Trenger du hjelp til valg av renseløsning?

Velg riktig anlegg til rett sted

Slapp av med markedets beste serviceavtale

Tips til deg som skal etablere nytt avløp